กวีจีน ขึ้นบนหอนกกระสา 登鹳雀楼

บทกวี ขึ้นบนหอนกกระสา 登鹳雀楼 แต่งโดยหวังจือห้วน 王之涣 กวีในสมัยราชวงศ์ถัง

登鹳雀楼 — 王之涣

白日依山尽,黄河入海流。
欲穷千里目,更上一层楼。

ขึ้นบนหอนกกระสา — หวังจือห้วน

แสงอาทิตย์เหนือภูเขาที่ส่องแสง แม่น้ำเหลืองรินไหลสู่ทะเล
อยากมองเห็นทิวทิศน์ที่ไกลขึ้น ก็ต้องเดินขึ้นสูงอีกชั้น

On the Stork Tower – wáng zhī huàn

The sun beyond the mountains glows,
The Yellow River seawards flows.
You can enjoy a grander sight,
By climbing to a greater height.

หอนกกระสา 鹳雀楼

อธิบาย :

บทกวีสองบทแรกกล่าวถึงความงดงามของธรรมชาติเมื่อหวังจือห้วนได้เดินขึ้นไปยังหอนกกระสา 鹳雀楼 ในมณฑลซานซี ประเทศจีน

สองบทหลัง เปรียบเทียบกับชีวิตคนว่า หากต้องการผลลัพธ์ที่ดีขึ้น ได้มองเห็นทิวทัศน์ที่สวยงามขึ้น คนนั้นก็ต้องทำงานหนัก เปรียบเสมือนการเดินขึ้นบนหอนกกระสาขึ้นไปอีกชั้น จนถึงจุดสูงสุด จึงจะได้เห็นวิวทิวทัศน์ที่งดงาม