กระเทียมล่าปา 腊八蒜 สัญลักษณ์แห่งการทวงหนี้

กระเทียมล่าปา 腊八蒜 สัญลักษณ์แห่งการทวงหนี้

ที่มาของกระเทียมล่าปานั้นไม่ชัดเจนนัก แต่มีความเชื่อว่า คำว่า ซ่วน 算 ซึ่งแปลว่า คำนวน กับ ซ่วน 蒜 ที่แปลว่ากระเทียมนั้น เป็นคำพ้องเสียง

ในอดีต เถ้าแก่ที่ทำมาค้าขาย มักใช้ช่วงเวลาในวันล่าปา ในการคำนวนรายรับรายจ่าย สถานะทางการเงินของกิจการประจำปี รวมถึงบรรดาเจ้าหนี้ทั้งหลายก็มักจะสรุปหนี้สิน และเก็บหนี้จากลูกหนี้ ก่อนเริ่มช่วงวันเทศกาลตรุษจีน

ทั้งนี้เจ้าหนี้ทั้งหลายมักจะเลี่ยงไม่ทวงหนี้ตรง ๆ แต่เลือกจะใช้การส่งกระเทียมล่าปา หรือล่าปาซ่วน เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งการทวงหนี้

การทำกระเทียมล่าปา นิยมทำกันในช่วงวันล่าปา ก่อนถึงวันตรุษจีน