เทพเจ้าแห่งโชคลาภทั้งห้า อู่ลู่เสิน 五路神

อู่ลู่เสิน 五路神 คือ เทพเจ้าแห่งโชคลาภทั้งห้า ถือเป็นเทพเจ้าแห่งสิริมงคล ตามความเชื่อของจีน

ทั้งนี้ เทพเจ้าแห่งโชคลาภ ยังแบ่งเป็น เทพเจ้าแห่งโชคลาภองค์บุ๋น ปี่กั้น และเทพเจ้าองค์บู๊ จ้าวกงหมิง โดยคนจีน ถือว่า วันที่ 5 ของเดือนแรกของปี เรียกว่า ชิวโหงว  初五 คือ วันเกิดของเทพเจ้าแห่งโชคลาภจ้าวกงหมิง ซึ่งถือเป็นหัวหน้าของเทพเจ้าแห่งโชคลาภทั้ง 5

ตำนานเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ไฉ่ซิงเอี๊ย

เทพเจ้าแห่งโชคลาภองค์บุ๋น ปี่กั้น
เทพเจ้าองค์บู๊ จ้าวกงหมิง

ในสมัยราชวงศ์ชิง เหยาฟู่จวิน 姚富君ได้บันทึกไว้ว่า ชาวบ้านในชนบทให้การกราบไหว้บูชาอู่ลู่เสิน โดยจุดธูปขอพรในตำแหน่งทั้งห้าของบ้าน โดยเชื่อกันว่า เมื่อออกไปนอกบ้านก็จะพบพานแต่ความมั่งคั่งร่ำรวย เพราะเทพเจ้าทั้งห้า ก็คือเทพแห่งทิศทั้งห้า ได้แก่ เหนือ ใต้ กลาง ตะวันออก และตะวันตก ดังนั้นเมื่อสักการะเทพเจ้าแห่งโชคลาภทั้งห้าแล้ว จึงหมายความว่า ไม่ว่าจะเดินทางหรือหันหน้าไปทางทิศใดก็มีแต่ความร่ำรวย

ตำนานเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ไฉ่ซิงเอี๊ย

ในตำนานเรื่อง ห้องสิน สถาปนาเทวดา เฟิงเสินเอี่ยนอี้ 封神演义 ได้กล่าวถึง เทพเจ้าแห่งโชคลาภทั้งห้า ว่า คือเทพเจ้าแห่งโชคลาภทั้ง 5 ทิศ โดยมีจ้าวกงหมิง เทพเจ้าแห่งโชคลาภองค์บู๊ เป็นหัวหน้า ประทับอยู่ตรงกลาง ด้านซ้ายและขวาจะประทับยืนไว้ด้วยเทพเจ้าแห่งโชคลาภอีก 4 องค์อยู่เคียงข้าง

อู่ลู่เสิน 五路神

อู่ลู่เสิน ประกอบไปด้วยเทพเจ้าแห่งโชคลาภทั้งห้าพระองค์ดังนี้

จ้าวกงหมิง 赵公明 หรือ เทพเจ้าแห่งโชคลาภ องค์บู๊ ผู้เป็นหัวหน้าของเทพเจ้าแห่งโชคลาภทั้งห้า

เซียงเซิง 萧升 หรือ เทพ เจาเป่าเทียน 招宝天 องค์เทพแห่งการเรียกหาของวิเศษ การรวบรวมสมบัติ (ทิศตะวันออก)

เฉาเป่า 曹宝 หรือ เทพน่าเจินเทียน 纳珍天 องค์เทพแห่งการการรวบรวมของมีค่า (ทิศตะวันตก)

เฉินจิ่วกง 陈久公 หรือ เทวทูตเจาไฉสื่อเจ่อ 招财使者 องค์เทพแห่งการดึงดูดความมั่งคั่ง (ทิศใต้)

เหยาเส้าซือ 姚少司 หรือ ขุนนางสวรรค์ลี่ซื่อเซียน 利市仙官 องค์เทพแห่งการค้าขาย การทำกำไร (ทิศเหนือ)

ตำนานเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ไฉ่ซิงเอี๊ย

ติดตามเรื่องเล่าจีนได้ที่ ช่อง Chinatalks และ Fanpage Chinatalks