เจียงไท่กงอยู่ที่นี่ ร้อยเรื่องไม่มีข้อห้าม

เจียงไท่กงอยู่ที่นี่ ร้อยเรื่องไม่มีข้อห้าม 姜太公在此百事无禁忌Jiāng tàigōng zài cǐ bǎishì wú jìnjì เจียงไท่กงไจ้ชื่อไป๋อู๋ จิ้นจี่ แปลว่า เจียงไท่กงอยู่ที่นี่ ร้อยเรื่องไม่มีข้อห้าม

ชง 衝 (冲) และกี๋ (จี้) 忌

ชาวจีนมีความเชื่อเรื่องข้อห้ามต่าง ๆ เรียกว่า กี๋ มาจาก กิ๋มกี๋ หรือ จิ้นจึ้ 禁忌 ซึ่งความเชื่อเรื่องการชง เป็นหนึ่งในความเชื่อที่ยึดถือสืบต่อกันมา

แต่ไม่ว่าจะชงหรือกี๋ก็ตาม มีความเชื่อว่าบ้านเรือนใดที่ได้บูชาเจียงไท่กง หรือมีรูปภาพของเจียงไท่กงไว้บูชาแล้ว สิ่งชั่วร้ายต่าง ๆ ไม่อาจเข้าใกล้ ผู้ใดบูชาเจียงไท่กง ย่อมไม่มีคำว่าปีชง

ดังนั้นจึงมีรูปภาพของเจียงไท่กง พร้อมกับข้อความที่เขียนว่า เจียงไท่กงอยู่ที่นี่ ร้อยเรื่องไม่ถือ 姜太公在此百事无禁忌 โดยบางแห่งเชื่อว่ารูปภาพนี้ถือเป็นยันต์ป้องกันผีและสิ่งชั่วร้าย