หยวนสื่อเทียนจุน 元始天尊

หยวนสื่อเทียนจุน 元始天尊 คือ หนึ่งซานซิง สามมหาเทพตามความเชื่อของเต๋า เชื่อว่าท่านเป็นบุตรของผานกู่ ผู้ให้กำเนิดโลก รูปลักษณ์ของท่านคือชายชราสวมชุดนักบวชสีน้ำเงินตามแบบลัทธิเต๋า ประทับบนบุษบก ยกมือหนึ่งขึ้นและอีกมือหนึ่งถือหุนหยวนจู 混元珠 ลูกแก้วที่ไว้สร้างโลก จักรวาล และสรรพสิ่ง

ท่านเป็นเง็กเซียนองค์แรกสุด และเง็กเซียนองค์ปัจจุบันก็ต้องฟังคำชี้แนะของท่าน

วันเกิดของ หยวนสื่อเทียนจุน คือ วันตรุษจีน (วันที่ 1 เดือน 1)
แต่ชาวบ้านนิยมกราบสักการะท่านในเทศกาลตงจื้อ หรือตังโจ่ย

หยวนสื่อเทียนจุน ปรากฎครั้งแรกในหนังสือเจิ่นจงซู 枕中书 สมัยราชวงศ์ตงจิ้น (ค.ศ.300) บรรยายไว้ว่า
ในอดีตกาลที่ทวิภาวะยังไม่มีการแบ่งแยกฟ้าดิน พระอาทิตย์ พระจันทร์ แผ่นดินและมหาสมุทรยังไม่ปรากฏ ท่ามกลางความมืดมนก็ปรากฏมีแสงสีเหลืองเล็กๆออกมากลายเป็น อริยะเทพนาม ผานกู และได้ทำการสร้างฟ้าดิน โลกและจักรวาลขึ้นมา และได้ขนานนามตนเองว่า หยวนสื่อเทียนหวาง (ตามตำนานนี้ผานกู่กับหยวนสื่อเทียนจุนคือองค์เดียวกัน)

เมื่อหยวนสื่อเทียนหวางได้ทำการสร้างเปิดฟ้าเปิดดินเสร็จ ร่างกายก็สลายไป เหลือแต่วิญญาณล่องลอยไปพบธิดาไท่หยวน 聖女太元 เกิดความรักใคร่จึงแปลงกายเป็นแสงสีขาวพุ่งเข้าปากนางไป ทำให้ธิดาไท่หยวนตั้งครรภ์ พอครบ 12 ปี ก็คลอดองค์เทพออกมาทางกระดูกสันหลัง ความพิเศษขององค์เทพนี้คือ ไม่ว่าจะพูดอะไรออกมาหรือเคลื่อนไหวร่างกายแบบไหนก็จะมีเมฆสีรุ่งไหลวนออกมารอบร่างกาย เทพองค์นี้แต่เดิมคือผานกู (หยวนสื่อเทียนหวาง) จึงได้รับการขนานนามว่าหยวนสื่อเทียนจุน

หยวนสื่อเทียนจุนจะประทับอยู่ที่วังอวี้ชิงซานหยวนกง 玉清三元宮 อยู่ในสวรรค์ชั้นสูงสุดคือ อวี้ชิงจิ้น 玉清境 อยู่ในชั้นมหาอณูเทพ

ความเชื่อเรื่องสวรรค์ของเต๋า เชื่อว่าสวรรค์แบ่งออกเป็น 36 ชั้น คือ

  • สวรรค์ชั้นโลกียภูมิ 6 ชั้น 欲界
  • สวรรค์ชั้นรูปภูมิ 18 ชั้น 色界
  • สวรรค์ชั้นอรูปภูมิ 4 ชั้น 无色界
  • สวรรค์ชั้นพรหม 4 ชั้น 四梵天
  • สวรรค์ชั้นอริยเทพพรหม 4 ชั้น圣境四天 ซึ่งจะแบ่งย่อยออกมาอีกเป็น
    สวรรค์ชั้นไตรวิสุทธิเทพ 3 ชั้น 三清天
    สวรรค์ชั้นมหาอณูเทพ 1 ชั้น ต้าหลัวเทียน : 大罗天