ตำนานพระอรหันต์จี้กง

พระอรหันต์จี้กง เป็นพระอรหันต์ในศาสนาพุทธนิกายมหายาน แต่เป็นพระอรหันต์ที่แปลกประหลาด. จนผู้คนให้ฉายานามว่า พระบ้า หรือ พระเพี้ยน ศาสนาพุทธนิกายมหายานเชื่อกันว่า จี้กงเป็นพระอรหันต์ที่จุติมาเกิดอีกครั้งเพื่อสั่งสอนมนุษย์โลก ประวัติของพระจี้กงยังเชื่อมโยงไปถึงนิทานพื้นบ้านของชาวหังโจวเกี่ยวกับวัดหลิงอิ่น และอิทธิฤทธิ์ของท่านในการนำไม้มาสร้างวัดจิ้งฉือ

มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับพระอรหันต์จี้กงมากมาย ว่ากันว่า  ตลอดชีวิตของท่าน ได้ช่วยเหลือและอบรมชาวบ้านด้วยวิธีแปลกประหลาดไม่เหมือนใคร สิ่งเป็นสัญลักษณ์ของท่าน ได้แก่ ท่านจะครองจีวรขาด ๆ และใส่รองเท้าเก่า ๆ คู่หนึ่ง และท่านจะถือพัดเล่มหนึ่ง เมื่อเจอคนตกทุกข์ได้ยากก็จะคอยเข้าช่วยเหลือเช่น ผู้ที่เจ็บป่วย หรือถูกรังแก จึงเป็นที่นับถือของประชาชน ฟังตำนานพระอรหันต์จี้กงฉบับเต็ม

คำสอนของพระอรหันต์จี้กง

อ่านแล้วเก็บรักษา บุญรักษาเนืองนอง

รู้แล้วบอกกันทั่ว บุญกุศลเรืองรอง

1. ชีวิตย่อมเป็นไปตามวิถีแห่งกรรมที่ลิขิต (ละชั่วทำดี) วอนขออะไร
2. วันนี้ไม่รู้เหตุการณ์ในวันพรุ่งนี้ กลุ้มเรื่องอะไร
3.เคารพพระพุทธเจ้าไม่เคารพพ่อแม่ เคารพเรื่องอะไร
4. พี่น้องคือผู้ที่เกิดตามกันมา ทะเลาะกันทำไม
5. ลูกหลานทุกคนล้วนมีบุญตามลิขิต ห่วงใยทำไม
6. ชีวิตย่อมมีโอกาสประสบความสำเร็จได้ ร้อนใจทำไม
7. ชีวิตใช่จะพบเห็นรอยยิ้มกันได้ง่าย ทุกข์ใจทำไม
8. ผ้าขาดปะแล้วกันหนาวได้ อวดโก้ทำไม
9. อาหารผ่านลิ้นแล้วกลายเป็นอะไร อร่อยไปใย
10. ตายแล้วบาทเดียวก็เอาไปไม่ได้ ขี้เหนียวทำไม
11. ที่ดินคือสิ่งที่สืบทอดแก่คนรุ่นหลัง โกงกันทำไม
12. โอกาสจะได้กลายเป็นเสีย โลภมากทำไม
13. สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เหนือศีรษะเพียง 3 ฟุต ข่มเหงกันทำไม
14. ลาภยศเหมือนดอกไม้ที่บานอยู่ไม่นาน หยิ่งผยองทำไม
15. ทุกคนย่อมมีลาภยศตามวาสนาที่ลิขิต อิจฉากันทำไม
16. ชีวิตลำเค็ญเพราะชาติก่อนไม่บำเพ็ญ แค้นใจทำไม(บำเพ็ญไวๆ)
17. นักเล่นการพนันล้วนตกต่ำ เล่นการพนันทำไม
18. ครองเรือนด้วยการประหยัดดีกว่าไปพึ่งผู้อื่น สุรุ่ยสุร่ายทำไม
19. จองเวรจองกรรมเมื่อไหร่จะจบสิ้น อาฆาตทำไม
20. ชีวิตเหมือนเกมหมากรุก คิดลึกทำไม
21. ฉลาดมากเกินจึงเสียรู้ รู้มากทำไม
22. พูดเท็จทอนบุญจนบุญหมด โกหกทำไม
23. ดีชั่วย่อมรู้กันในที่สุด โต้เถียงทำไม
24. ใครจะป้องกันมิให้เกิดเรื่องได้ตลอด หัวเราะเยาะกันทำไม
25. ฮวงซุ้ยดีอยู่ในจิตไม่ใช่อยู่ที่ภูเขา แสวงหาทำไม
26. ข่มเหงผู้อื่นคือทุกข์ รู้ให้อภัยคือบุญ ถามโหรเรื่องอะไร
27. ทุกสิ่งจบสิ้นลงด้วยความตาย วุ่นวายทำไม