ท้าวเวสสุวัณมหาราช หนึ่งในเทพเจ้าแห่งความร่ำรวย

ท้าวเวสสุวัณมหาราช (Vaisravana) หรือ ตัวเหวินเทียนหวัง 多闻天王 คือหนึ่งในท้าวจตุโลกบาล ทรงเป็นมหาราชาผู้คอยคุ้มครองให้มนุษย์มีวิถีชีวิตที่กินดีอยู่ดีและมีความมั่งมีมั่งคั่ง หนึ่งในสัญลักษณ์ของเทพเจ้าแห่งความร่ำรวย เรียกกันว่า ท้าวกุเวรมหาราช

พระนามเดิมของ ท้าวเวสสุวัณมหาราช คือ ผีซาเหมิน 毗沙门 หรือบ้างเรียกในชื่ออสูรว่า หมอหลีไห่ 魔礼海

ลักษณะของท้าวเวสสุวัณมหาราชนั้น แต่งกายด้วยชุดนักรบสวมชุดเกราะ ดั่งแม่ทัพใหญ่ มีพระพักตร์สีเขียว พระหัตถ์ขวาถือร่มวิเศษที่มีพลังอำนาจในการป้องกันพายุและเมฆฝน เมื่อใดที่กางร่มออก จะบังเกิดเป็นความมืดดำทมึนไปทั่วท้องฟ้า และทันทีที่หุบร่มเข้า ก็จะทำให้แผ่นดินไหวสะเทือนเลือนลั่น ในเทพจตุมหาราชานั้น ยกให้ท้าวเวสสุวัณมหาราชมีอิทธิฤทธิ์ที่น่ากลัวที่สุด

ในภาคประทานพรนั้น ท้าวเวสสุวัณมหาราชจะถูกเรียกเป็น ท้าวกุเวรมหาราช ในพระหัตถ์ซ้ายจะถือตัวหนูเทพหรือพังพอนเอาไว้ กล่าวว่า น้ำลายของพังพอนตัวนี้เมื่อยามคายออก จะกลายมาเป็นเพชรนิลจินดามากมายที่จะให้แก่ผู้ประกอบแต่คุณงามความดีเหล่านั้น

ภายหลังจากที่ท้าวเวสสุวัณมหาราชได้ปวารณาตัวเพื่อรับใช้พระพุทธศาสนาแล้วนั้น พระพุทธองค์ได้ทรงหมายหน้าที่ให้ท่านมีหน้าที่ในการช่วยเหลือมนุษย์ไม่ให้ประสบกับความยากลำบากและยากจน ดังนั้น จึงได้มอบให้ท่านช่วยเหลือในการประทานทรัพย์สินเงินทองให้แก่คนผู้นั้น แต่ ผู้ที่จะได้รับการช่วยเหลือให้พบกับความมั่งคั่งร่ำรวยนั้น จะต้องเป็นคนดีและตั้งมั่นในคุณธรรม

ทั้งนี้ ท้าวเวสสุวัณมหาราชได้ปกครองประจำตำแหน่งอุดร ทิศเหนือ ของเขาซวีหมีซาน หรือเขาพระสุเมรุ บนผืนแผ่นดินแห่งแก้วผลึก