เฒ่าจันทรา เทพเจ้าแห่งความรัก

ชาวจีนมีตำนานความเชื่อเกี่ยวกับเทพเจ้าแห่งความรัก เป็นผู้เฒ่าที่มีด้ายแดง นามว่า เย่เซี่ยเหล่าเหริน 月下老人หรือเทพเจ้าจันทรา ซึ่งเป็นเทพผู้บันดาลรักและการแต่งงานตามความเชื่อของชาวจีน

ตั้งแต่ในอดีต หนุ่มสาวจีน ยังมีความนิยมไปขอพรเรื่องความรักกับเย่เหล่า หรือเทพเจ้าจันทรา

ฟังตำนาน : เทพเจ้าจันทรา เทพเจ้าแห่งความรักของชาวจีน