เทพเจ้าจีน ตั่วเหล่าเอี๊ย เทพเจ้าแห่งเขาบู๊ตึ๊ง

เทพเจ้าจีน ตั่วเหล่าเอี๊ย เทพเจ้าแห่งเขาบู๊ตึ๊ง

ตั่วเหล่าเอี๊ย หรือ เฮียงเทียงเสี่ยงตี่-玄天上帝 หรือเสวียนเทียนซั่งตี้ หรือเทพเจ้าเจิ่นอู่  真武 เป็นเทพเจ้าตามความเชื่อของศาสนาเต๋า เสวียนอู่玄武 เป็นเทพประจำทิศเหนือ ธาตุน้ำ  สีดำ ความเป็นมาของตั่วเหล่าเอี๊ยมีหลายตำนาน แต่ที่มีความเชื่อที่แพร่หลายมากที่สุดคือท่านได้สำเร็จเป็นเซียนที่เขาบู๊ตึ๊ง

ทุกวันที่ 3 (初三) เดือน 3 (三月大) ตามปฎิทินจัทรคติของจีน ถือเป็นวันคล้ายวันประสูติองค์ตั่วเหล่าเอี้ยกง (เฮียงเทียงเสี่ยงตี่-玄天上帝)

ฟังตำนานตั่วเหล่าเอี๊ย 

(Photo / WIKI Gallery, photo by Sean Chiu)