ซานกวน 3 เทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ 三官大帝

เทพซานกวน 三官大帝 เป็นเทพ 3 องค์ตามความเชื่อของเต๋า ซึ่งเป็นที่มาของเทศกาลจีนสำคัญ 3 เทศกาล หรือ ซานหยวน ประกอบด้วย

เทพแห่งฟ้า เทียนกวน มีวันประสูติวันที่ 15 เดือน 1 เรียกว่าเทศกาลซั่งหยวน หรือเทศกาลหยวนเซียว

ผ้ายันต์ฟ้าประทานพร เทียนกวนซื่อฮก 天官赐福 ซึ่งมาจากเทพซานกวน

เทพแห่งดิน ตี้กวน มีวันประสูติวันที่ 15 เดือน 7 เรียกว่าเทศกาลจงหยวน หรือเทศกาลสารทจีน

เทพแห่งน้ำ สุ่ยกวน มีวันประสูติวันที่ 15 เดือน 10 เรียกว่าเทศกาลเซี่ยหยวน

This image has an empty alt attribute; its file name is y4mUsvEkO0r6QY7Wyp4NcxdYDaaR10dtxQE2AyOBGwDuVmXLaXQuDaufTj4Wejok9CpXj9fWDvdQmazceFrGJSnzhopJSO_CO-xHlEWMV2JSxMf5Eej-UNohO4hS1BOKeXowA0-eOqQKS2CKPYsgsrhuEh-nrV8gLNHttAxBjYzPDd18aIdXhxRaBkitV86wFACKfAj0lukKafJD_aiYEJoqg
สุ่ยกวน เทพแห่งน้ำ

มีความเชื่อว่า เทพทั้ง 3 องค์ จะคอยตรวจสอบความดีความชั่วของมนุษย์ และเป็นผู้ให้โทษทุกข์หรือรางวัล แก่มนุษย์ สำหรับผู้ที่ทำความผิด ก็มีวิธีขอขมาต่อท่านโดยการเขียนคำสารภาพผิด พร้อมชื่อแซ่ลงบนแผ่นไม้ หรือก้อนหิน นำไปไว้บนยอดเขาเพื่อขอขมาฟ้า นำไปฝังดินเพื่อขอขมาดิน หรือนำไปทิ้งน้ำเพื่อขอขมาน้ำ

ทั้งนี้ เชื่อกันว่า เทพเทียนกวน จะเป็นผู้ประทานโชคลาภ เทพตี้กวนจะประทานอภัยโทษ และเทพสุ่ยกวนเป็นผู้ขจัดทุกข์ภัย

ประเพณีลอยโคมเพื่อบูชาเทพซานกวน การลอยโคมถือเป็นประเพณีเพื่อบูชาเทพทั้ง 3 หรือซานกวน โดย

This image has an empty alt attribute; its file name is y4mKziFezUvoSCtI1yBM6GnxrUsu2tGIAI3hNlzRAZwgvCKEw4pcZfgtxcXy2m9wpGxjmUQtMZxwuEN0AUTnNLGaIFgcQeZILwGNQmefoHPudM2WuIcHnsIUBQdtuNxrdHWi0aXv4qlxy-sGtqer9xD3UaTVTGAhMb3qZ9XzYGr4rZwYgH6-hKTNGeQN8JOrvXCDricFd6flxFvSBkmDngEhQ


การบูชาเทพแห่งฟ้า ในเทศการซั่งหยวน หรือเทศกาลหยวนเซียว จะมีการประดับโคม ลอยโคม เพื่อบูชาเทพแห่งท้องฟ้า
การบูชาเทพแห่งดิน ในเทศกาลจงหยวน หรือเทศกาลสารทจีน ก็จะมีการลอยโคมเพื่อเป็นแสงส่องทางให้วิญญาณจากยมโลกขึ้นมารับของเซ่นไหว้
การบูชาเทพแห่งน้ำ ในช่วงเทศกาลเซี่ยหยวน ก็จะมีการลอยโคมเพื่อบูชาเทพแห่งน้ำ สุ่ยกวน และเป็นการอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับ อีกทั้งมีการขอขมาเทพแห่งน้ำ คล้ายกับประเพณีการลอยกระทงขอขมาพระแม่คงคาของไทย

ติดตามเรื่องเล่าจีนได้ที่ ช่อง Chinatalks และ Fanpage Chinatalks