เสวียนคงซื่อ วัดแขวนหน้าผา Overhanging Temple

เสวียนคงซื่อ 悬空寺 เป็นวัดโบราณที่มีชื่อเสียงที่สุดในด้านสถาปัตยกรรม ตั้งอยู่ในเมืองต้าถง  มณฑลซานซี

เสวียนคงซื่อ หรือ วัดแขวนหน้าผา Overhanging Temple แหล่งท่องเที่ยวจีน อันน่าอัศจรรย์ที่มนุษย์สร้างขึ้นสมัยราชวงศ์เว่ยเหนือ ตั้งอยู่ที่หน้าผาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเหิงซาน 1 ใน 5 ภูเขาศักดิ์สิทธ์ ตามความเชื่อของเต๋า

การสร้างวัดแห่งนี้ ใช้เพียงการใช้เสาไม้ค้ำยันที่เสียบทะลุเข้าไปในผาหิน แต่มีความมั่นคง แข็งแรง อย่างน่าเหลือเชื่อ ภายในวัดเป็นแหล่งรวมความศักดิ์สิทธิ์ ความเชื่อของ 3 ศาสนา คือ เต๋า ขงจื้อ และพระพุทธศาสนา ดังนั้น ภายในวัดจึงมีรูปเคารพและประติมากรรมงานศิลปะที่สำคัญของทั้ง 3 ศาสนา

สาเหตุที่สร้างอารามไว้กับหน้าผา เนื่องจาก องค์ฮ่องเต้ต้องการให้ลัทธิเต๋า ขงจื้อและพระพุทธศาสนามาอยู่รวมกันที่วัดเดียวกัน ซึ่งทางลัทธิเต๋านั้น วัดจะต้องอยู่บนยอดเขาสูง ส่วนพุทธศาสนาวัดจะต้องอยู่พื้นที่ราบ ดังนั้นจึงมีการเลือกเอาตรงหน้าผากึ่งกลางภูเขามาเป็นที่สร้างวัด และในขณะเดียวกัน พื้นที่บริเวณที่จะสร้างวัดก็มีน้ำท่วมสูงไม่สามารถสร้างบนพื้นราบได้ จึงได้ยกระดับทั้งวัดขึ้นไปแขวนไว้ข้างหน้าผา

ความลับของวัดลอยฟ้า เสวียนคงซื่อ

เคล็ดลับที่ทำให้ เสวียนคงซื่อ สามารถยืนหยัด คงอยู่มายาวนาน เนื่องจากการก่อสร้างนั้นใช้หลักการรับน้ำหนักของวิหารผ่านไม้ที่เจาะเข้าไปเป็นฐานกับตัวหน้าผา อีกทั้งไม้ที่ใช้ยังเป็นไม้ชนิดดีที่ผ่านการชุบน้ำยาเพื่อป้องกันปลวกและเสริมความทนทานมาแล้ว ส่วนตัวสิ่งก่อสร้างนั้น ตั้งอยู่บนชะง่อนผา ทำให้มีผาด้านบนคอยลดแรงลม แรงฝน แรงพายุ รวมไปถึงแสงแดด ไม่ให้เข้ามากระทบตัวอารามได้โดยตรง จึงทำให้อารามแห่งนี้ยังคงความแข็งแรงมาได้จนถึงปัจจุบัน

ติดตามท่องเที่ยวจีนได้ที่ Fanpage : Chinatalkstravel