เมืองโบราณผิงเหยา เมืองมรดกโลก

เมืองโบราณผิงเหยา 平遥古城 เป็นเมืองโบราณที่รับการประกาศให้เป็นเมืองมรดกโลก ในปี 1997 ตั้งอยู่ในมณฑลชานซี ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

เมืองโบราณผิงเหยา มีโครงสร้างของเมืองเช่นเดียวกับสมัยราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง ภายในเมืองและบริเวณใกล้เคียงเป็นที่ตั้งของโบราณสถานมากกว่า 300 แห่ง มีอาคารบ้านเรือนสมัยราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงเกือบ 4,000 หลังได้รับการอนุรักษ์ให้คงลักษณะเช่นเดิม ถนนต่างๆยังคงมีลักษณะเช่นเดียวกับสมัยโบราณ

กำแพง 9 มังกรที่เมืองโบราณผิงเหยา

กำแพง 9 มังกร ที่เมืองโบราณผิงเหยา ถือเป็น 1 ในกำแพง 9 มังกรของจีน สร้างขึ้นในสมัยต้นราชวงศ์หมิง เดิมทีเคยเป็นกำแพงของวัดไท่จื่อ 太子寺 แต่ถูกทำลายโดยน้ำท่วมในปี 1977 และได้มีการซ่อมแซมในภายหลัง

งานเทศกาลภาพยนตร์เมืองผิงเหยา 平遥国际电影展

Pingyao Crouching Tiger Hidden Dragon International Film Festival
PYIFF

งานเทศกาลภาพยนตร์เมืองผิงเหยา จัดขึ้นโดยเจี่ยจางเคอ 贾樟柯 ผู้กำกับชาวจีน ซึ่งมีบ้านเกิดอยู่ในมณฑลซานซี และ Marco Müller โปรดิวเซอร์และนักประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ชาวอิตาลีผู้นำภาพยนตร์จีนสู่สายตาชาวโลก โดยเทศกาลภาพยนตร์เมืองผิงเหยาเริ่มจัดขึ้นครั้งแรกในปี 2017 โดยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในช่วงประมาณเดือนตุลาคม

ชื่อของ PYIFF ได้มีการตั้งชื่อตามภาพยนตร์ชื่อดังในปี 2000 เรื่อง พยัคฆ์ระห่ำ มังกรผยองโลก 卧虎藏龙Crouching Tiger, Hidden Dragon กำกับโดยอั้งลี่ หรือหลี่อั้น 李安 ผู้กำกับภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงของจีน

การแสดงแสงสีเสียงที่กำแพงเมืองผิงเหยา

ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2019 เป็นต้นไป เมืองโบราณผิงเหยา มีการแสดงแสงสีเสียง 3D ที่กำแพงเมืองผิงเหยา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยการแสดงจะมีทุกวัน เวลา 20.00 น. (ยกเว้นวันที่สภาพอากาศไม่ดี เช่น วันที่มีฝนหรือหิมะตกหนัก) สถานที่ชมการแสดงแสงสีเสียงที่ดีที่สุดอยู่ที่ สะพานคูเมืองทางทิศใต้ 护城河桥南大广场

Credit : Pingyao Ancient City/Pingyao Cultural and tourism/Wikipedia