ห้าขุนเขาศักดิ์สิทธิ์ ตามความเชื่อของเต๋า

ห้าขุนเขาศักดิ์สิทธิ์ 五岳 ตามความเชื่อของเต๋า ประกอบไปด้วยภูเขา 5 ลูก ซึ่งเป็นตัวแทนของทิศและธาตุทั้ง 5 มีความเชื่อกันว่า ในแต่ละขุนเขามีเทพยดาคอยปกป้องอารักขาอยู่ ประกอบไปด้วย

ไท่ซาน 泰山 หรือ ไท้ซัว สัญลักษณ์ขุนเขาแห่งทิศตะวันออก สัญลักษณ์ประจำธาตุไม้ หมายถึงฤดูใบไม้ผลิ มีสีเขียวเป็นสีสัญลักษณ์ ไท่ซานเป็นเอกแห่งขุนเขาทั้ง 5 สัญลักษณ์แห่งพระอาทิตย์ การเกิด หรือการเกิดใหม่

ไท่ซานตั้งอยู่ทางเหนือของเมืองไท่อัน 泰安 ซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของเมืองจี้หนาน 济南 เมืองหลวงของมณฑลซานตง ไท่ซานครอบคลุมพื้นที่ 426 ตารางกิโลเมตร ยอดสูงสุดของไท่ซาน มีชื่อว่าอวี้หวง 玉皇顶 แปลว่ายอดเขาเง็กเซียนฮ่องเต้ มีความสูง 1532.7 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล

ยอดเขาอวี้หวง

หัวซาน 华山 หรือ ฮั้วซัว สัญลักษณ์ขุนเขาแห่งทิศตะวันตก สัญลักษณ์ประจำธาตุทอง หมายถึงฤดูใบไม้ร่วง มีสีขาวเป็นสีสัญลักษณ์

หัวซานตั้งอยู่ใกล้กับเมืองหัวอิน 华阴 ในมณฑลซานซี ห่างจากทางตะวันออกของเมืองซีอานประมาณ 120 กิโลเมตร

ยอดเขาหัวซานทางทิศตะวันตก

ในการไปให้ถึงยอดเขาของหัวซานนั้น เป็นที่ทราบกันว่าเข้าถึงได้ยาก มีเพียงทางที่ราบสูงทางใต้ เรียกว่าเส้นทางสันเขามังกรดำ ฉางหลงหลิง 苍龙岭 เป็นเส้นทางที่เข้าถึงได้ และต่อมาก็ได้มีการสร้างเส้นทางคู่ไปกับเส้นทางสันเขานี้ เพื่อขึ้นสู่บนยอดเขาหัวซาน

เนื่องจากหัวซานยากที่จะเข้าถึงยอด ดังนั้นหัวซานจึงแตกต่างจากไท่ซานซึ่งเชื่อว่าเป็นสถานที่แสวงบุญ แต่กลับมีความเชื่อว่าหัวซานเป็นจุดหมายของผู้ที่ต้องการแสวงหาความเป็นอมตะ และพืชสมุนไพรที่มาของยาจีนหลายชนิดก็พบได้ที่หัวซาน

เหิงซาน 衡山 หรือ ฮ้วงซัว สัญลักษณ์ขุนเขาแห่งทิศใต้ สัญลักษณ์ประจำธาตุไฟ หมายถึง ฤดูร้อน มีสีแดงเป็นสีสัญลักษณ์

เหิงซาน ตั้งอยู่ทางใต้ของมณฑลหูหนาน มียอดเขารวม 72 ยอด ที่เชิงเขาเหิงซาน มีวัดสำคัญของทางภาคใต้ของจีน คือวัดหนานเย่ต้าเมี่ยว 南岳大庙 เป็นที่รู้จักกันในชื่อพระราชวังน้อยแห่งภาคใต้ เนื่องจากในปี 1882 ในสมัยราชวงศ์ชิงได้มีการสร้างวัดนี้ขึ้นมาใหม่ โดยอ้างอิงแผนผังของพระราชวังต้องห้ามกู้กง ที่ปักกิ่ง

วัดหนานเย่ต้าเมี่ยว

เหิงซาน 恒山 หรือ เฮ้งซัว สัญลักษณ์ขุนเขาแห่งทิศเหนือ สัญลักษณ์ประจำธาตุน้ำ หมายถึงฤดูหนาว มีสีดำเป็นสีสัญลักษณ์

เหิงซาน ตั้งอยู่ในมณฑลซานซี เป็นที่รู้จักกันในชื่อ เหิงซานแห่งภาคเหนือ ในขณะที่เหิงซาน ในมณฑลหูหนาน คือเหิงแห่งภาคใต้

เหิงซานแห่งภาคเหนือ ถือเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์มาตั้งแต่สมัยราชวงศ์โจว แต่เนื่องจากสถานที่ตั้งซึ่งอยู่ทางทิศเหนือซึ่งมักอยู่ภายใต้การควบคุมของชนเผ่าที่ไม่ใช่ชาวจีน จึงได้รับความสำคัญน้อยกว่าเขาอื่น ๆ อีก 4 แห่ง และได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวน้อยกว่าสถานที่อื่น

ซงซาน 嵩山 หรือ ซงซัว สัญลักษณ์ขุนเขาแห่งทิศกลาง สัญลักษณ์ประจำธาตุดิน หมายถึงจุดเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลทั้ง 4 มีสีเหลืองเป็นสีสัญลักษณ์

ซงซานตั้งอยู่ตรงกลางของยอดเขาอีก 4 แห่ง ถือเป็นศูนย์กลางแห่งยอดเขาทั้ง 5 ตั้งอยู่ในเมืองเติงเฟิง 登封 ในมณฑลเหอหนาน สถานที่กำเนิดของศาสนาพุทธนิกายเซน และที่ตั้งของวัดเส้าหลิน