สุสาน 13 กษัตริย์ราชวงศ์หมิง

สุสาน 13 กษัตริยราชวงศ์หมิง หรือหมิงสือซานหลิง ตั้งอยู่บริเวณเขาเทียนโซ่ว เขตชางผิง ด้านตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน

สุสาน 13 กษัตริย์ราชวงศ์หมิง ถือเป็นสถานที่ฝังพระศพของฮ่องเต้ แห่งราชวงศ์หมิงจำนวน 13 พระองค์ แต่แท้จริงแล้ว ราชวงศ์หมิง มีฮ่องเต้จำนวน 16 พระองค์ จึงเป็นที่มาของเรื่องเล่าจีน ในตอนที่ชื่อว่า 3 ฮ่องเต้ที่หายไปจากสุสาน 13 กษัตริย์ราชวงศ์หมิง

3 ฮ่องเต้ที่หายไปจากสุสาน 13 กษัตริย์ ราชวงศ์หมิง