สี่วัดจีน แห่งเมืองเซี่ยงไฮ้ 上海四大佛寺

มหานครเซี่ยงไฮ้ ศูนย์กลางความทันสมัยของประเทศจีน แต่ก็ยังมีวัดจีน ซึ่งเป็นแหล่งรวมความศรัทธาของผู้นับถือศาสนาพุทธ ในมหานครเซี่ยงไฮ้ โดยวัดจีน 4 แห่งซึ่งมีชื่อเสียง ของเซี่ยงไฮ้ ประกอบด้วย

วัดจิ้งอัน 静安寺 อยู่ในเขตจิ้งอัน วัดแห่งนี้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 247 ในง๊อก๊ก ในช่วงยุคสามก๊กของจีน แต่เดิมวัดจิ้งอันตั้งอยู่ข้างลำธารซูโจว และได้ถูกย้ายมาอยู่ยังสถานที่ปัจจุบัน ในใมัยราชวงศ์ซ่ง (ปี 1216) โดยวัดถูกสร้างขึ้นใหม่ในสมัยราชวงศ์ชิง ในช่วงราชวงศ์ซ่งวัดปัจจุบันถูกสร้างขึ้นใหม่ในสมัยราชวงศ์ชิง

วัดจิ้งอัน เดินทางไปได้โดยรถไฟฟ้าลงที่สถานีวัดจิ้งอัน Jing An Temple Station

วัดหลงฮั่ว 龙华寺 เป็นวัดที่สร้างขึ้นเพื่อบูชาพระศรีอริยเมตไตรย ตั้งอยู่ในเขตสวีฮุย 徐汇 เมืองเซี่ยงไฮ้ จากประวัติศาสตร์ วัดแห่งนี้สร้างขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 242 ในช่วงยุคสามก๊ก ซุนกวน ผู้นำของง่อก๊ก เป็นผู้สร้างขึ้นและถูกทำลายและบูรณะขึ้นมาใหม่หลายครั้ง จุดเด่นของวัดหลงฮั่ว ซึ่งได้รับการประกาศให้เป็นแหล่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่สำคัญได้รับการคุ้มครองในระดับชาติ

วัดหลงฮั่ว เดินทางไปได้โดยรถไฟฟ้าลงที่สถานีหลงฮั่ว 龙华

เจดีย์หลงฮั่ว

วัดเจินหรู真如寺 ตั้งอยู่ในเขตผู่ถัว เมืองเซี่ยงไฮ้ สร้างขึ้นในช่วงปีเจียติ้ง แห่งราชวงศ์ซ่งใต้ ชื่อของวัด มาจากพระสูตรเฉิงเหวยซื่อหลุน 成唯识论

วัดเจินหรู เดินทางไปได้โดยรถไฟฟ้าลงที่สถานี เจินหรู

วัดพระหยก 玉佛寺 Jade Buddha Temple ตั้งอยู่บนถนนอันหย่วน เขตผู่ถัว เป็นสถานที่ประดิษฐานพระหยกจากเมียนมาร์

วัดพระหยก เดินทางไปได้โดยรถไฟฟ้าลงที่สถานี Jiangning Road Exit 4 แล้วเดินต่อไปยังวัดพระหยก ประมาณ 500 เมตร

ติดตามเรื่องท่องเที่ยวจีนได้ที่ Fanpage Chinatalkstravel