ศาลเจ้าแม่กวนอิม ฮังฮอม ฮ่องกง

ศาลเจ้าแม่กวนอิมฮังฮอม 红磡观音庙 เป็นศาลเจ้าแม่กวนอิมที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในฮ่องกง ตั้งอยู่ในย่านฮังฮอม ศาลเจ้าแม่กวนอิม ฮังฮอม สร้างขึ้นในปีที่ 20 ของรัชสมัยจักรพรรดิ์ถงจื้อ แห่งราชวงศ์ชิง (ปี 1873)

มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์ของศาลเจ้ากวนอืมแห่งนี้ไว้ว่า ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ย่านฮองฮัมถูกระเบิดลงถึง 2ครั้ง โดย จุดมุ่งหมายคือการถล่มอู่ต่อเรือที่ตั้งอยู่ในบริเวณ Whampoa Dock Yard

ผู้คนต่างหวาดกลัว และพากันมาหลบภัยที่วัดเจ้าแม่กวนอิม และเป็นเรื่องที่น่าแปลกที่อาคารบริเวณรอบของศาลเสียหายอย่างหนัก แต่ศางเจ้าแม่กวนอิมแห่งนี้กลับไม่เป็นอะไรเลย ผู้คนจึงต่างศรัทธาและคิดว่าเป็นเพราะบารมีขององค์เจ้าแม่กวนอิม

ในอดีตย่านฮองฮำเป็นย่านทุรกันดาร จนเมื่อปี 1909 ได้มีการตัดถนนแล้วเสร็จ การเดินทางไปยังศาลเจ้าแม่กวนอิมที่ฮังฮอมจึงสะดวกขึ้น ​

เราเดินทางไปยังศาลเจ้าแม่กวนอิม ฮังฮอม จากที่พักซึ่งอยู่บนถนนนาธาน ดังนั้น จึงใช้วิธีนั่งรถเมล์ไป ซึ่งมีรถเมล์ไปได้หลายสาย

ลงที่ป้ายถนนกวนอิม
เมื่อลงจากรถเมล์แล้ว เดินเข้าซอยไปไม่ไกลก็จะถึงยังศาล ซึ่งอยู่ตรงสามแยกพอดี
องค์เจ้าแม่กวนอิม

ในปัจจุบันศาลเจ้าแม่กวนอิมแห่งนี้ มีชื่อเสียงเรื่องพิธียืมเงิน ในวันที่ 26 เดือน 1 ตามปฏิทินจีนของทุกปี