ศาลเจ้าแม่กวนอิม ฮองฮัม ฮ่องกง

ศาลเจ้าแม่กวนอิมฮองฮัม  红磡观音庙 เป็นศาลเจ้าแม่กวนอิมที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในฮ่องกง ตั้งอยู่ในย่าน  Hung Hom ศาลเจ้าแม่กวนอิม ฮองฮัม สร้างขึ้นในปีที่ 20 ของรัชสมัยจักรพรรดิ์ถงจื้อ แห่งราชวงศ์ชิง ถือเป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่ที่สุดของฮ่องกง สร้างขึ้นในปี 1873 

มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์ของศาลเจ้ากวนอืมแห่งนี้ไว้ว่า ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ย่านฮองฮัมถูกระเบิดลงถึง 2 ครั้ง โดย จุดมุ่งหมายคือการถล่มอู่ต่อเรือที่ตั้งอยู่ในบริเวณ Whampoa Dock Yard

ผู้คนต่างหวาดกลัว และพากันมาหลบภัยที่วัดเจ้าแม่กวนอิม และเป็นเรื่องที่น่าแปลกที่อาคารบริเวณรอบของศาลเสียหายอย่างหนัก แต่ศางเจ้าแม่กวนอิมแห่งนี้กลับไม่เป็นอะไรเลย ผู้คนจึงต่างศรัทธาและคิดว่าเป็นเพราะบารมีขององค์เจ้าแม่กวนอิม

ในอดีตย่านฮองฮัมเป็นย่านทุรกันดาร จนเมื่อปี 1909 ได้มีการตัดถนนแล้วเสร็จ การเดินทางไปยังศาลเจ้าแม่กวนอิมที่ฮองฮัมจึงสะดวกขึ้น ​

พิธียืมเงินเจ้าแม่กวนอิม

ตามความเชื่อของคนจีนใน ฮ่องกง ทุกวันที่ 26 เดือน 1 ตามปฏิทินจีน ที่ศาลเจ้าแม่กวนอิมที่ฮองฮัม จะมี พิธียืมเงิน จากเจ้าแม่กวนอิม ซึ่งจัดขึ้นปีละ 1 ครั้งเท่านั้น

องค์เจ้าแม่กวนอิม

ชาวจีนฮ่องกงจะถือว่าวันดังกล่าวเป็นวันเปิดทรัพย์ เป็นวันที่สามารถตั้งจิตอธิษฐาน เพียง 1 เรื่องอย่างมุ่งมั่น แล้วจะสัมฤทธิ์ผล อีกทั้งยังมีเคล็ดว่า เมื่อเรื่องที่อธิษฐานสำเร็จผลแล้ว ให้กลับมาไหว้เจ้าแม่กวนอิมอีก ในปีต่อ ๆ ไป

สิ่งที่สำคัญในการไหว้เจ้าแม่กวนอิมที่ฮองฮัมนั้น ผู้ไหว้จะได้รับซองอั่งเปาจากเจ้าแม่กวนอิม หรือ แผ่นภาพสำหรับติดกระเป๋าเป็นรูปเจ้าแม่กวนอิม ไว้สำหรับนำมาบูชา หรือบางคนจะมีการเตรียมซองใส่เงิน โดยมีความเชื่อว่า เป็นการกู้เงินเจ้าแม่กวนอิมเพื่อทำทุน เมื่อค้าขายร่ำรวยแล้ว สามารถกลับมาทำบุญเพื่อคืนทุน