วัดหงโหลว ปักกิ่ง

วัดหงโหลว หรือ หงโหลวซื่อ 红螺寺 อยู่ในเขตหวยโหรว ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงปักกิ่ง

วัดหงโหลว เป็นวัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียง มีประวัติกว่า 1,600 ปี เดิมมีชื่อว่า วัดต้าหมิง อยู่ในช่วงราชวงศ์หมิง ค.ศ.1437

เมื่อผ่านประตูเข้าพระวิหารจะต้องเดินผ่านทางเดินหิน ซึ่งชาวบ้านเรียกว่าทางเดินหินแยก

วัดหงโหลวซื่อเป็นวัดที่ไม่มีบันได สันนิษฐานไว้ว่า ถ้าเป็นบันได เวลาที่ฮ่องเต้เสด็จโดยรถม้าจะไม่สะดวก

บรรยากาศภายในวัด ร่มรื่นเต็มไปด้วยต้นไม้ ดอกไม้นานาชนิด

ภายในวัดยังประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมพันมือ