ท่องเที่ยวจีน เมืองแต้จิ๋ว – ซัวเถา

ท่องเที่ยวจีน เมืองถิ่นกำเนิดของชาวไทยเชื้อสายจีน คือ ชาวจีนแต้จิ๋ว หรือ เตี่ยจิวนั้ง 潮州人 ชาวจีน ในเขตเฉาซ่าน หรือแต้ซัว ได้เมืองแต้จิ๋ว 潮州 เมืองซัวเถา 汕头 และเมืองกิ๊กเอี๊ย 揭阳 ในมณฑลกวางตุ้ง ทางใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน

เมืองเฉาโจว 潮州 หรือเมืองแต้จิ๋ว ตั้งอยู่ในส่วนตะวันออกสุดของมณฑลกวางตุ้ง และตั้งอยู่ทางทิศเหนือของสามเหลี่ยมปากแม่น้ำหาน 韩江 ซึ่งไหลผ่านกลางเมือง

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในเมืองแต้จิ๋ว

ศาลหานเหวินกง

หานหยี่ 韩愈 หรือหานเหวินกง คือขุนนางผู้ใหญ่ที่ถูกเนรเทศให้มาปกครองเมืองแต้จิ๋ว ซึ่งในอดีตถือว่าเป็นดินแดนที่กันดารอยู่ห่างไกลเมืองหลวง แต่ด้วยความสามารถของหานหยี่ ทำให้ในช่วงเวลา เพียง 8 เดือนที่ปกครองเมือง หานหยี่ก็ได้ริเริ่มสิ่งต่าง ๆ ที่นำความเจริญมาสู่เมืองแต้จิ๋ว ทำให้ชาวแต้จิ๋วยกย่องเป็นอันมาก จึงได้ตั้งชื่อแม่น้ำที่ไหลผ่านเมืองว่า แม่น้ำหาน และได้มีการตั้งศาลบูชาหานหยี่ ชื่อว่า ศาลหานเหวินกง

เซียงจื่อเฉียว หรือ สะพานวัวคู่

สะพานวัวคู่ ถือเป็นสะพานโบราณ หนึ่งในสี่สะพานโบราณที่สำคัญของจีน

วัดไคหยวน วัดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองแต้จิ๋ว

สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ถัง ภายในมีพระอุโบสถและเจดีย์รูปทรงสวยงาม บางส่วนเป็นศิลปะสมัยราชวงศ์ซ่งและหยวน วัดแห่งนี้เคยถูกไฟไหม้ไปหลายครั้งแต่ก็ได้รับการบูรณะให้กลับมามีสภาพคงเดิม

ที่นี่มีองค์งค์เจ้าแม่กวนอิมหยกขาวปางทะเลใต้ ขี่ปลาหลีฮื้อ และ องค์เจ้าแม่กวนอิมปางพันเนตรพันกร ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพของคนทั่วไป

เมืองซัวเถา หรือ ซ่านโถว 汕头 ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลกวางตุ้ง อยู่ติดกับเมืองแต้จิ๋ว มีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญคือ

สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

สร้างขึ้นในปีที่ 47 แห่งรัชสมัยเฉียนหลง ค.ศ. 1784 บูรณะเมื่อฤดูใบไม้ร่วง ค.ศ. 1985 มีประวัติเล่าว่าหลังจากสมเด็จพระเจ้าตากสินสวรรคตได้ 2 ปี ข้าราชบริพารเชื้อสายจีนได้นำฉลองพระองค์และพระมาลามา 2 ชุด ชุดหนึ่งเป็นชุดไทย อีกชุดหนึ่งเป็นชุดจีน กลับมามอบให้พระญาติที่หมู่บ้านหัวฝู่ พวกพระญาติจึงสร้างสุสานบรรจุสิ่งของเหล่านี้ไว้สักการะ

ศาลเจ้าพ่อเสือหรือ เฮียงบู้ซัว

ตั้งอยู่ในอำเภอลู่เฟิง ศาลแห่งนี้สร้างในสมัยราชวงศ์ซ่ง มีการบูรณะซ่อมแซมมาหลายครั้งจนกลายเป็นศาลเจ้าที่ใหญ่โต มีผู้มากราบไหว้บูชาอยู่เสมอ โดยเฉพาะเจ้าพ่อเสือ สิ่งศักดิ์สิทธิที่คนไทยเชื้อสายจีนนับถือ

ศาลไต่ฮงกง ต้นกำเนิดมูลนิธิป่อเต๊กตึ้ง

ตั้งอยู่ทางด้านเหนือของเมืองเฉาหยาง แต่เดิมเป็นสุสานของซ่งไต่ฮงกงโจวซื่อ ผู้อุทิศตนเพื่อช่วยเหลือชาวเมืองให้รอดพ้นจากภัยพิบัติและให้กำเนิดป่อเต๊กตึ้งในจีน กระทั่งกลายเป็นที่มาของมูลนิธิป่อเต๊กตึ้งในเมืองไทย

ศาลเจ้าไต่ฮงกง เกิดจากหลวงพ่อต้าเฟิงจู่ซือ ในสมัยราชวงศ์ซ่ง เกิดที่อำเภอเวินโจว มณฑลเจ๋อเจียง สอบได้จิ่นสื้อ เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่แต่เห็นการปกครองและข้าราชการไม่ดี จึงออกบวชเป็นพระธุดงค์มาถึงหมู่บ้านเหอผิงหลี่ มณฑลกวางตุ้ง ได้สร้างวัด สร้างโรงเรียน สร้างสะพาน และช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้แก่ชาวบ้านตลอดมา หลังมรณภาพชาวบ้านได้ฝังศพ ณ ที่เหอผิงหลี่ และสร้างศาลเจ้าไว้เพื่อเป็นการรำลึกถึงบุญคุณและความดีขององค์ไต่ฮงกง

ศาลไฮตังม่า เกาะมาสือ

เกาะหม่าสือเป็นเกาะขนาดเล็ก ตั้งอยู่บริเวณปากอ่าวซัวเถา เป็นที่ประดิษฐานเจ้าแม่ทับทิม ไฮตังม่า ผู้คุ้มครองชาวจีนโพ้นทะเล นอกจากจะได้สักการะขอพรแล้ว ที่นี่ยังมีทิวทัศน์ที่สวยงามของทะเลสองสีซึ่งมองเห็นจากบริเวณยอดเขาบนเกาะอีกด้วย

วัดแปะฮวยเจียม 白花尖大庙 หรือ วัดดอกไม้ขาว

เป็นศาลเจ้าจีนตามความเชื่อของศาสนาเต๋า ภายในมีองค์เทวรูปสำคัญของเทพเจ้าจีน ตามความเชื่อของเต๋า เช่น องค์เต่าบ้อ เง็กเซียนฮ่องเต้ องค์เทพเจ้าเห้งเจีย ซึ่งเชื่อกันว่าใครที่ได้มาไหว้เทพเจ้าเห้งเจียองค์นี้แล้ว จะช่วยส่งเสริมไหวพริบ ปฏิพาน มีอำนาจบารมีและความกล้าหาญ ศัตรูหรือผู้คิดปองร้ายจะเกรงกลัว สุขภาพดี มีแต่ความร่าเริง

ศาลเจ้าแชเล่งเอี๊ย เทพเจ้ามังกรเขียว

แชเล่งเอี๊ย หรือ เทพเจ้ามังกรเขียวแห่งซัวเถา เป็นเทพที่มีความศักดิ์สิทธิ์และชาวจีนให้ความเคารพนับถือและมักขอพรในเรื่องการเดินทางที่ปลอดภัย อำนาจ ความโชคดี ความมีบารมี เรื่องธุรกิจการค้าขายที่รุงเรือง และครอบครัวที่ร่มเย็นเป็นสุข

มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับศาลเจ้าแห่งนี้อยู่ 2 เรื่อง คือ

เรื่องแรก มีผู้พบเห็นงูสีเขียวทอดลำตัวอยู่บนหลังคาศาลเจ้าแห่งนี้ตลอดเวลา ไม่มีผู้ใดทราบงูนี้มาตั้งแต่เมื่อใดและหายไปตอนไหน ชาวแต้จิ๋วในท้องถิ่นจึงเรียกชื่อศาลเจ้าแห่งนี้ว่า แชเล่งเอี๊ย ตามความหมายของคำว่า แช แปลว่าสีเขียว เล่ง แปลว่ามังกร และ เอี๊ย แปลว่าเทพเจ้า

เรื่องที่สองเล่ากันว่า สมัยราชวงศ์ซ่ง ฮ่องเต้ซ่งเหรินจง ส่งกองทัพเรือเดินทางลงมาปราบกลุ่มคนไร้อารยธรรมซึ่งมีถิ่นฐานต่ำลงไปทางตอนใต้ของกวางตุ้งหลายต่อหลายครั้งก็ไม่ประสบชัยชนะ จนกระทั่งปรากฏ มังกรสีเขียว ว่ายตามขบวนเรือ ทำให้กองทัพเรือประสบความสำเร็จตามภารกิจ เมื่อนายพลกองทัพเรือเล่าเหตุการณ์นี้ให้ฮ่องเต้ฟัง ฮ่องเต้จึงส่งป้ายเขียนว่า อังจี้หลิงหวัง ไปที่เมืองแต้จิ๋ว เพื่อตั้งชื่อให้กับมังกรสีเขียว ความหมายของคำว่า อังจี้ คือ ล่องเรือปลอดภัยมีชัยชนะ และ หลิงหวัง คือ ศักดิ์สิทธิ์ ขณะที่ชาวบ้านเรียกศาลเจ้าแห่งนี้ว่า แชเล่งเอี๊ย ตามลักษณะมังกรสีเขียว

ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว เมืองแต้จิ๋ว (ภาษาจีน) | เมืองซัวเถา (ภาษาอังกฤษ)