เซิ่นเจิ้น เมืองประวัตศาสตร์ เขตเศรษฐกิจพิเศษจีน

จีน เซิ่นเจิ้น เป็นประโยคเราได้ยินคนไทยพูดบ่อย ๆ เมื่อกล่าวถึงเซิ่นเจิ้น โดยนัยที่สื่อความหมายที่ว่าสินค้าชิ้นนั้นเป็นของที่ทำเลียนแบบ ไม่ใช่ของแท้ แต่อันที่จริงแล้วเซิ่นเจิ้นในทุกวันนี้มีการพัฒนาเมืองไปไกล และมีมากกว่าแหล่งซื้อสินค้าแบรนด์เนมที่ทำเลียนแบบ

เราเคยท่องเที่ยวเซิ่นเจิ้นมาแล้วหลายครั้ง ส่วนใหญ่จะรวบการเดินทางท่องเที่ยวฮ่องกง เซิ่นเจิ้น ไว้ด้วยกัน หรือบางครั้งก็เที่ยวเป็นวงกลมรอบใหญ่ ในแถบจีนใต้ นั่นคือ มาเก๊า จูไห่ กวางโจว เซิ่นเจิ้น ฮ่องกง

ในปี 2020 นี้ เรามีโอกาสได้เดินทางไปที่เซิ่นเจิ้นอีกครั้ง ผ่านทางฮ่องกง ในครั้งนี้เราได้ไปสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ ๆ เนื่องจากการท่องเที่ยวครั้งนี้ไม่ได้เตรียมตัวมาก่อน ใช้วิธีดูจากแผนที่ เที่ยวไปปรับแผนไป ไม่ได้เตรียมตัวมาก สถานที่ท่องเที่ยวที่พอนึกออกมักจะเป็น Lowu ตึกมาบุญครอง / Window of the world / Splendid China แต่พอได้เที่ยวเซิ่นเจิ้นจริง ๆ จึงทำให้รู้ว่า มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจเยอะมาก เวลาสำหรับการเที่ยวที่วางแผนไว้ก็ยังมีไม่เพียงพอ

แนะนำเซิ่นเจิ้น

เซิ่นเจิ้น เป็นเมืองชายแดนริมฝั่งตรงข้ามกับเกาะฮ่องกง ในอดีตเชินเจิ้นเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงแต่เนื่องจากจุดแข็งด้านพื้นที่ตั้งซึ่งอยู่ติดกับฮ่องกง ซึ่งเคยถูกปกครองโดยอังกฤษซึ่งมีความเจริญ เติ้งเสี่ยวผิง ผู้นำจีนในยุคนั้นจึงกำหนดให้เซิ่นเจิ้นเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ และถือเป็นพื้นที่ทดลองให้มีการทำเศรษฐกิจทุนนิยม ในรูปแบบเฉพาะแบบสังคมนิยมจีน และยังเป็นพื้นที่ดึงดูดให้นักลงทุนในฮ่องกงเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในเซิ่นเจิ้น จนในที่สุดเซิ่นเจิ้นได้กลายเป็นเมืองใหญ่  มีความเจริญ ทันสมัย

ปัจจุบัน เซิ่นเจิ้นเป็นที่ตั้งของบริษัทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับประเทศ เช่น
Huawei ผู้นำด้านเทคโนโยโลยีสารสนเทศและการสื่อสารยักษ์ใหญ่ของจีน
Tencent เจ้าของโปรแกรม Wechat/QQ โปรแกรมพูดคุยสื่อสารที่มีคนใช้มากที่สุดในประเทศจีน รวมถึง Wechatpay และบริการอื่น ๆ ทั้งเกมออนไลน์ ผู้ให้บริการอีเมล์ เว็บไซด์ค้นหาข้อมูล เว็บสือบันเทิงจีน ฯลฯ
DJI บริษัทผู้ผลิตโดรนเพื่อการพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก 

สรุปการเดินทางท่องเที่ยวเซิ่นเจิ้น

วันที่ 1 ขอ Visa on arrival จากฮ่องกงเพื่อเข้าเซิ่นเจิ้น / ตลาดตงเหมิน

วันที่ 2 เทียนโหวกง วังเจ้าแม่ทับทิม และพิพิธภัณฑ์ทางทะเลเจ้าแม่ทับทิม / Sea World / OCT Bay (ดู Water Show Theatre)

วันที่ 3 ศาลเจ้ากวนอู เมืองโบราณหนานโถว / Guomao

วันที่ 4 หัวเฉียงเป่ย /พิพิธภัณฑ์เซิ่นเจิ้น / ร้านหนังสือ 24 ซม. เซิ่นเจิ้น/ห้องสมุดเซิ่นเจิ้น

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ