จิ่วหัวซาน 九华山

จิ่วหัวซาน 九华山 ตั้งอยู่ที่มณฑลอันฮุย ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีน ถือเป็น 1 ใน 4 ของพุทธคีรีทางด้านพุทธศาสนาของประเทศจีน และถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับ 5A ของจีน

จิ่วหัวซานมีวัดวาอารามตั้งอยู่มากกว่า 80 แห่ง รวมถึงพระพุธรูปหยกหนัก 44 ตัน ซึ่งถือว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศจีน

จิ่วหัวซานมียอดเขาทั้งหมด 99 ยอด และมียอดที่มีชื่อเสียงทั้งหมด 9 ยอด ในฤดูร้อนนั้นนักท่องเที่ยวสามารถเดินชมความงามของน้ำตกธรรมชาติได้ ส่วนในฤดูหนาวนั้น ก็มีโอกาสได้สัมผัสกับทะเลหมอก บริเวณยอดเขาจิ่วหัวซานอีกด้วย

จิ่วหัวซาน ภูเขาทางทิศใต้ สถานที่ประทับของพระกษิติครรภโพธิสัตว์ ตี้จ้างผูซ่า 地藏菩萨

This image has an empty alt attribute; its file name is y4mdTgaNGDARUyIMSIjYiaciDnFJd7rh8ue7hel8aNIExqoqlmyIGKZX16LMut9tqT7LPwaMFtnxmuf7GVaxm_F84QEE7FFkGz16LxmdtuGwGkMtBfrE2IZF0LUwFetaCRwCexOKyQVx_IQH6bs-OEOEmcGhiAUdLvlS26ov9lnP8Pu99SkM9N9D5YW6ZJFMBMYrjvN29L7mnQyBI3bxQ5KbA