คืนวันไหว้พระจันทร์ ที่ ว่านฮัวเจิ้น 万花阵

ว่านฮัวเจิ้น 万花阵 หรือ หวงฮัวเจิ้น 黄花阵 คือ สวนรูปแบบผสมผสานระหว่างจีน ยุโรป สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรด์เฉียนหลงแห่งราชวงศ์ชิง ตั้งอยู่ในพระราชวังหยวนหมิงหยวน

ว่านฮัวเจิ้น จะมีศาลาหินอ่อนทรงยุโรป ตั้งอยู่ตรงกลางสวน ล้อมรอบด้วยอิฐที่วางเป็นเขาวงกต สูงประมาณ 1.2 เมตร ความยาวจากเหนือจรดใต้ของสวนประมาณ 89 เมตร จากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตก 59 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางจากศาลาหินอ๋อนถึงวงนอกประมาณ 30 เมตร

ในคืนวันไหว้พระจันทร์ จักรพรรดิ์เฉียนหลงจะทรงประทับอยู่ ณ ศาลาหินอ่อน กลางส่วน และเหล่าพระสนม นางกำนัล จะถือโคมดอกบัวสีเหลืองทองคอยอยู่ที่ปากทางเข้าเขาวงกต เมื่อได้รับสัญญาณทั้งหมดจะวิ่งถือโคม ลัดเลาะไปตามเขาวงกต ผู้ใดเข้าถึงศาลาได้ก่อน ก็จะได้รับพระราชทานรางวัลจากองค์ฮ่องเต้