กำแพงเมืองโบราณนานกิง

กำแพงเมืองโบราณนานกิง ตั้งอยู่ในเมืองนานกิง เมืองหลวงของมณฑลเจียงซู ประเทศจีน สร้างขึ้นในรัชสมัยของฮ่องเต้หมิงไท่จู่ จูหยวนจาง ปฐมกษัตริย์ราชวงศ์หมิง

กำแพงเมืองนานกิง มีความยาว 35 กิโลเมตร ใช้เวลาในการสร้างนานถึง 21 ปี ถือว่าเป็นกำแพงเมืองที่ยาวที่สุดในโลก และมีความสำคัญรองลงจากกำแพงเมืองจีนเท่านั้น

กำแพงเมืองนานกิง เป็นป้อมปราการของเมืองเพื่อปกป้องเมืองจากผู้รุกราน โดยเมืองนานกิง ถือเป็นเมืองหลวงของราชวงศ์หมิง

ในช่วงปลายราชวงศ์หยวนถึงช่วงต้นราชวงศ์หมิง หลังจากที่ฮ่องเต้หมิงไท่จู่ จูหยวนจาง สถาปนาเมืองนานกิงให้เป็นเมืองหลวงแล้ว จึงทรงมีรับสั่งให้สร้างกำแพงเมืองแห่งนี้

กำแพงเมืองนานกิง ในยุคราชวงศ์หมิงแบ่งเป็นกำแพงชั้นในและกำแพงชั้นนอก มีจำนวนทั้งหมด 4 ชั้น คือ กำแพงเมืองรอบนอก กำแพงเมือง กำแพงเขตพระราชฐานและกำแพงเมืองพระตำหนัก

ปัจจุบันกำแพงเมืองได้ถูกทำลายไปเกือบหมด เหลือเพียงประตูเมืองของกำแพงเมืองชั้นนอกจำนวน 18 ประตู

กำแพงเมืองนานกิงที่เหลือในปัจจุบันประกอบด้วยประตู 13 แห่ง ศาลากลางน้ำอีก 2 แห่ง และตรงกลางของกำแพงเมืองยังมีการสร้างหอนาฬิกาและหอกลางไว้ด้วย

จุดเด่นทางสถาปัตยกรรมอย่างหนึ่งของประตูแต่ละแห่งคือ ด้านบนของประตูเมืองจะมีการสร้างหอสูง และมีการสร้างช่องซุ่มทหาร เพื่อใช้เป็นที่พักผ่อนและวางเสบียงอาหารในยามศึกสงคราม

ปัจจุบัน รัฐบาลท้องถิ่น ได้มีการบูรณะกำแพงบางส่วนให้ใกล้เคียงกับของเดิมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ซึ่งเหลือความยาวของกำแพงเพียงประมาณ 21 กิโลเมตร

กำแพงเมืองนานกิงถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งของเมืองนานกิงและเป็นโบราณสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ