กำแพงเมืองจีน

กำแพงเมืองจีน 长城 สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 700 ปีก่อนคริสต์ศักราชในยุคชุนชิวและยุคจ้านกั๋ว หลังจากที่จิ๋นซีฮ่องเต้ รวมแผ่นดินจีนให้เป็นหนึ่ง จึงได้สั่งให้มีการก่อสร้างเพิ่มเติมและซ่อมแซมกำแพงเมืองจีนซึ่งเอาไว้ใช้ป้องกันข้าศึกของแคว้นฉิน แคว้นจ้าว และ แคว้นเยียน โดยเชื่อมต่อกันเป็นกำแพงป้องกันข้าศึกอันยิ่งใหญ่ โดยเริ่มจากทางตะวันออกที่แหลมเหลียวตง 辽东 ไปจรดตะวันตกที่หลินเถา 临洮 (ปัจจุบันอยู่ในเขตมณฑลกานซู 甘肃)

หลังจากนั้น ทุกราชวงศ์ก็ได้ทำการซ่อมแซมอยู่เรื่อยมา ในสมัยราชวงศ์หมิง ได้มีการซ่อมแซมครั้งใหญ่ ใช้เวลาประมาณ 200 ปี ถึงแล้วเสร็จ โดยกำแพงเมืองจีนส่วนตะวันออกจะใช้ก้อนอิฐก่อขึ้นเป็นส่วนใหญ่