ไท้ส่วยเอี๊ย เทพเจ้าผู้คุ้มครองดวงชะตา

ไท้ส่วยเอี๊ย 太岁爷 หรือไท่สุ้ยซิงจวิน 太岁星君 เป็นเทพเจ้าผู้คอยดูแลชะตาชีวิตผู้คนแต่ละปี ในรอบ 60 ปี จะมีเทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ย 60 องค์ ทุกองค์มีอำนาจดลบันดาลความสุข โชค เคราะห์ ทุกข์ภัย โดยเฉพาะท่านที่มีเคราะห์ หรือพื้นดวงชะตาตก ท่านจะช่วยปัดเป่า ผ่อนหนัก เป็นเบา แก้ร้ายเป็นดี

  • 太 “ไท้” แปลว่า ใหญ่ หรือ กว่า
  • 岁 “ส่วย” แปลว่า วัย หรือ อายุ
  • 爷 “เอี๊ย” แปลว่า เทพเจ้า หรือ ผู้มีอำนาจบารมี

เมื่อแต่ละคนมีอายุครบ 60 ปี จึงเท่ากับได้ฝากชะตากับไท้ส่วยเอี๊ยครบทุกองค์ ก่อนที่จะขึ้นรอบใหม่

การไหว้เทพเจ้าไท้ส่วยเอี้ยเป็นความเชื่อและประเพณีปฏิบัติของชาวจีน โดยเฉพาะคนที่มีดวงชะตาตกหรือผู้ที่เกิดชง ควรไปไหว้ไท้ส่วยเอี๊ยเสริมดวงชะตา หรือสำหรับผู้ที่ไม่ได้เกิดปีชง ก็สามารถไปไหว้ไท้ส่วยเอี๊ยเพื่อให้ชีวิตราบรื่น หากดวงดีอยู่แล้วก็จะส่งผลให้ดียิ่งขึ้น

เทพเจ้าจีนที่วัดมังกร เยาวราช

วิธีการบูชาไท้ส่วยเอี๊ย

เขียนชื่อ-นามสกุล อายุ วัน เดือน ปีเกิด และเวลาเกิด ลงในใบฝากดวงแก้ปีชงสีแดง โดยจะต้องเทียบกับตารางการนับอายุแบบจีน ถ้าไม่รู้ให้เขียนคำว่า “ดี” ลงไปแทน

จากนั้นให้นำชุดฝากดวงปีชงพร้อมหยิบธูป 3 ดอกไปไหว้องค์เทพเจ้าไท้ส่วยเอี้ย โดยจุดธูปแล้วยืนที่ด้านหน้าองค์เทพเจ้าไท้ส่วยเอี้ย พร้อมอธิษฐานขอบารมีองค์ท่านช่วยคุ้มครองดวงชะตา ให้แคล้วคลาดปลอดภัยตลอดทั้งปี

เมื่ออธิษฐานเสร็จแล้ว ให้นำใบฝากดวงแก้ปีชง ปัดออกจากตัวเอง (กรณีที่ทำแทนคนอื่น ไม่ต้องปัด ให้อธิษฐานแทนก็พอ) เมื่อปัดตัวเสร็จแล้ว ให้นำใบฝากดวง วางไว้ที่ด้านหน้าองค์เทพไท้ส่วยเอี้ย เพื่อฝากดวงชะตาให้ท่านช่วยคุ้มครองตลอดทั้งปี จากนั้นจึงปักธูป