ไท่ซ่างเหล่าจวิน เล่าจื่อ แห่งเต๋า

ไท่ซ่างเหล่าจวิน 太上老君 เล่าจื่อ 老子 แห่งเต๋า เป็นหนึ่งใน 3 เทพเจ้าสูงสุด ที่เรียกว่า ซานชิง  三清 ตามความเชื่อของเต๋า ผู้เขียนตำราเต้าเต๋อจิง หรือเต๋าเต็กเก็ง ตำราวิถีแห่งเต๋า และยังเป็นอาจารย์ของเทพเจ้าจีนทั้ง 8 หรือที่รู้จักกันในชื่อ โป๊ยเซียน

รูปลักษณ์ของไท่ซ่างเหล่าจวินมักจะเป็นชายแก่ผมขาว หนวดเคราขาวยาว ถือแส้ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของนักพรต 

ทั้งนี้ ไท่ซ่างเหล่าจวิน ก็คือ เล่าจื่อ ซึ่งมีชีวิตอยู่ในสมัย เลียดก๊ก ในยุคชุนชิว ตามพงศาวดารระบุไว้ว่า เล่าจื๊อ เกิดในแคว้นขู่ ซึ่งในปัจจุบันคือบริเวณ อำเภอลู่อี้ ในมณฑลเหอหนาน ประวัติของเล่าจื่อนั้นมีไม่มากนัก แต่เท่าที่ทราบกันคือเล่าจื่อเป็นผู้ดูแลห้องพระสมุดหลวง ของราชวงศ์โจว ทำให้ได้อ่านตำราต่าง ๆ และเป็นผู้มีความรู้มาก

เล่าจื๊อ เมื่อรับใช้ราชวงศ์โจว จนเห็นว่ามีความวุ่นวายเกิดขึ้นมาก จึงตัดสินใจขี่ควายเดินทางออกจากเมืองหลวง ไปทางดินแดนตะวันตก ระหว่างทางผ่านด่านที่นายด่านอิ๋นสี่ 尹喜 เฝ้าด่านอยู่

อิ๋นสี่เห็นว่าเล่าจื้อกำลังจะเดินทางผ่านด่าน รู้สึกเลื่อมใส จึงต้อนรับ พร้อมกับขอร้องให้เล่าจื้อเขียนตำราไว้เล่มหนึ่งเพื่อเป็นที่ระลึก ซึ่งก็คือตำรา เต้าเต๋อจิง คัมภีร์สำคัญ ของเต๋า นั่นเอง