ซานกวน 3 เทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่

เทพซานกวน เป็นเทพ 3 องค์ตามความเชื่อของเต๋า ซึ่งเป็นที่มาของเทศกาลจีนสำคัญ 3 เทศกาล หรือ ซานหยวน ประกอบด้วย

เทพแห่งฟ้า เทียนกวน มีวันประสูติวันที่ 15 เดือน 1 เรียกว่าเทศกาลซั่งหยวน หรือเทศกาลหยวนเซียว

เทพแห่งดิน ตี้กวน มีวันประสูติวันที่ 15 เดือน 7 เรียกว่าเทศกาลจงหยวน หรือเทศกาลสารทจีน

เทพแห่งน้ำ สุ่ยกวน มีวันประสูติวันที่ 15 เดือน 10 เรียกว่าเทศกาลเซี่ยหยวน

มีความเชื่อว่า เทพทั้ง 3 องค์ จะคอยตรวจสอบความดีความชั่วของมนุษย์ และเป็นผู้ให้โทษทุกข์หรือรางวัล แก่มนุษย์ สำหรับผู้ที่ทำความผิด ก็มีวิธีขอขมาต่อท่านโดยการเขียนคำสารภาพผิด พร้อมชื่อแซ่ลงบนแผ่นไม้ หรือก้อนหิน นำไปไว้บนยอดเขาเพื่อขอขมาฟ้า นำไปฝังดินเพื่อขอขมาดิน หรือนำไปทิ้งน้ำเพื่อขอขมาน้ำ

ทั้งนี้ เชื่อกันว่า เทพเทียนกวน จะเป็นผู้ประทานโชคลาภ เทพตี้กวนจะประทานอภัยโทษ และเทพสุ่ยกวนเป็นผู้ขจัดทุกข์ภัย