หลี่ซือ กุนซือ จิ๋นซีฮ่องเต้

จิ๋นซีฮ่องเต้ จักรพรรดิ์ผู้ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์จีน ต้องมีกุนซือ และแม่ทัพที่เก่งกาจที่อยู่ข้างกาย

หลี่ซือ คือกุนซือของจิ๋นซีฮ่องเต้ เป็นผู้มีบทบาทสำคัญคนหนึ่ง ที่ช่วยให้จิ๋นซีฮ่องเต้ สามารถรวมแผ่นดินได้เป็นหนึ่งเดียว

ติดตามเรื่องราวของหลี่ซือ กุนซือจิ๋นซีฮ่องเต้