ชวีหยวน ที่มาตำนานเทศกาลวันไหว้บ๊ะจ่าง

ชวีหยวน 屈原 นักกวีและขุนนางของแคว้นฉู่ ในยุคจ้านกว๋อ 战国 เขามีชื่อเสียงเพราะความรักชาติและมีผลงานที่โดดเด่นด้านร้อยกรอง ชวีหยวน เป็นที่มาของเทศกาลแข่งเรือมังกร เทศกาลวันไหว้บะจ่าง และวันกวีแห่งชาติจีน

ประวัติชวีหยวน กวีผู้รักชาติ ที่มาของเทศกาลแข่งเรือมังกร วันไหว้บ๊ะจ่าง และวันกวีจีน