จิ้นเหวินกง 1 ใน 5 อ๋องผู้ยิ่งใหญ่ ในยุคชุนชิว

จิ้นเหวินกง กษัตริย์แห่ง รัฐจิ้น ใน ยุควสันตสารท ครองราชบัลลังก์ระหว่าง 636 – 628 ปีก่อนคริสตกาลซึ่งกษัตริย์พระองค์นี้เป็น 1 ใน 5 อ๋องผู้ยิ่งใหญ่เพราะพระองค์มีพระปรีชาสามารถอย่างสูงสามารถขยายดินแดนของรัฐจิ้นออกไปได้อย่างกว้างขวางและทำให้รัฐจิ้นที่เป็นรัฐเล็ก ๆ อ่อนแอสามารถขึ้นมาเทียบ รัฐฉู่ และ รัฐฉี ได้สำเร็จ

จิ้นเหวินกง และเจี้ยจื่อทุย ตำนานเทศกาลเช็งเม้ง