สิบพยัคฆ์กวางตุ้ง

สิบพยัคฆ์กวางตุ้ง 广东十虎 คือ กลุ่มคนสิบคนในแถบมณฑลกวางตุ้ง ที่เชี่ยวชาญในวิชากังฟูมีบทบาทในช่วงยุคราชวงศ์ชิง ในฐานะเป็นผู้ต่อต้านราชวงศ์ชิงที่กดขี่ชาวฮั่น และต่อต้านการรุกรานประเทศจีนของชาวตะวันตก โดยใช้มวยกังฟูของสำนักเส้าหลิน