วันเซี่ยจื้อ วันที่กลางวันยาวนานที่สุด ในรอบปี

วันเซี่ยจื้อ 夏至 เป็นฤดูกาลที่ 10 ใน 24 ฤดูกาลจีน เกิดขึ้นในประมาณวันที่ 21 มิถุนายน ของทุกปี องศาดวงอาทิตย์ 90°

วันครีษมายัน หรือ วันอุตรายัน (summer solstice)

วันเซี่ยจื้อ คือ วันครีษมายัน (ครี-สะ- มา-ยัน) หรือ วันอุตรายัน หรือในภาษาอังกฤษเรียกว่า วัน summer solstice ในวันนี้โลกจะหันขั้วโลกเหนือเข้าหาดวงอาทิตย์มากที่สุดและหันขั้วโลกใต้ออกห่างดวงอาทิตย์มากที่สุด ทำให้ในซีกโลกเหนือ ในช่วงกลางวันจะมีเวลายาวนานที่สุด ส่วนทางซีกโลกใต้ จะเป็นวันเริ่มต้นฤดูหนาวจะมีกลางคืนยาวนานที่สุด

ชมแสงเหนือที่จุดเหนือสุดของจีน

ชมแสงเหนือ เมืองโม่เหอ ในมณฑลเฮย์หลงเจียง

ในวันเซี่ยจื้อนี้ ในเมืองโม่เหอ ในมณฑลเฮย์หลงเจียง ซึ่งเป็นบริเวณพื้นที่เหนือสุดของประเทศจีน อยู่ติดกับประเทศรัสเซีย หากโชคดีอาจมีโอกาสได้เห็นแสงเหนือ และพระอาทิตย์เที่ยงคืนได้

กินเส้นหมี่ในวันเซี่ยจื้อ

มีความเชื่อกันว่า ให้กินเกี๊ยวในวันตงจื้อ และกินเส้นหมี่ในวันเซี่ยจื้อ ซึ่งให้ความหมายถึง ช่วงเวลากลางวันที่ยาวนาน และการฉลองช่วงเวลาเก็บเกี่ยว ชาวจีนในหลาย ๆ พื้นที่จึงมีวัฒนธรรมกินเส้นหมี่กันในวันนี้

วันไหว้ขนมบ๊ะจ่างและเทศกาลแข่งเรือมังกร การไหว้ขนมบ๊ะจ่างและเทศกาลแข่งเรือมังกร เกิดขึ้นในช่วงวันเซี่ยจื้อ

การไหว้ขนมบ๊ะจ่างและเทศกาลแข่งเรือมังกร

ติดตามเรื่องเล่าจีนได้ที่ ช่อง Chinatalks และ Fanpage Chinatalks