วันต้าสู่ 大暑 Major Heat

วันต้าสู่ 大暑 เป็นฤดูกาลที่ 12 ใน 24 ฤดูกาลจีน เกิดขึ้นในช่วงวันที่ 22-23 กรกฎาคม ของทุกปี ถือเป็นช่วงฤดูร้อน ดวงอาทิตย์ทำมุม 120 องศา เป็นช่วงที่สภาพอากาศในประเทศจีนมีอุณหภูมิสูงที่สุด จึงเป็นช่วงที่พืชพรรณต่าง ๆ เติบโตได้ดี ชาวนาทั้งหลายจึงใช้ช่วงเวลานี้ในการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยว

การทำการเกษตรและการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ

ในช่วงวันต้าสู่ มีแสงแดดที่เหมาะกับการทำการเกษตร อุณหภูมิที่สูงขึ้น และเป็นช่วงที่มีฝนตก จึงเป็นช่วงฤดูกาลที่เหมาะกับการเพาะปลูกได้เป็นอย่างดี แต่ในช่วงวันต้าสู่นั้น ในประเทศจีนจะมีพายุฝน ไต้ฝุ่น บางแห่งในประเทศจีนมีน้ำท่วม ในขณะที่บางที่เกิดภัยแล้ง ดังนั้นในช่วงเวลานี้ การทำการเกษตรจะต้องระมัดระวังเรื่องภัยธรรมชาติที่จะมีผลต่อการทำการเกษตรอีกด้วย

3 ช่วงเวลาในช่วงต้าสู่ 大暑三候:一候腐草为萤,二候土润溽暑,三候大雨时行。

ในช่วงต้าสู่แบ่งออกเป็น 3 ช่วงคือ หญ้าฝูกลายเป็นหิ่งห้อย ดินชุ่มความร้อน ฝนตกหนัก

การแข่งกัดจิ้งหรีด 斗蟋蟀

ช่วงวันต้าสู่ เป็นช่วงที่พบจิ้งหรีดได้มากที่สุดในพื้นที่ทำการเกษตร การแข่งกัดจิ้งหรีด ถือเป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมมาตั้งแต่ในสมัยราชวงศ์ถัง ปัจจุบันมันถูกพัฒนาขึ้นมาเป็นในรูปแบบของการแข่งขันกันอย่างเป็นทางการ

อาหารการกินในวันต้าสู่

ซุปเนื้อแกะ คนจีนนิยมกินซุปเนื้อแกะในช่วงวันต้าสู่

สัปปะรด ในช่วงวันต้าสู่มีรสชาติดี

ลิ้นจี่ เป็นผลไม้ที่มีความหวาน ให้ความสดชื่น

เฉาก๊วย เป็นขนมหวานที่ช่วยดับกระหาย คลายร้อนได้

ติดตามเรื่องเล่าจีน ได้ที่ ช่อง Chinatalks และ Fanpage Chinatalks