กลยุทธ์ มีในไม่มี 无中生有Create something from nothing

กลยุทธ์มีในไม่มี หรือ อู๋จงเซิงโหย่ว 无中生有 Create something from nothing หมายถึงการใช้ภาพลวงในการหลอกล่อศัตรูเพียงครั้งคราวให้หลงเชื่อ แปรเปลี่ยนจากลวงเป็นจริงจากจริงเป็นลวง ทำให้ศัตรูเกิดความเข้าใจผิด การใช้ภาพลวงเพื่อเสแสร้งปกปิดภาพจริง การผันผวนคำเท็จจากลวงให้กลายเป็นความจริง ในจริงมีเท็จ ในเท็จมีจริง ทำให้ในการทำศึกสงครามย่อมมีกลลวงข้อเท็จจริงสลับกัน

ตอนที่ 1 กลเรือฟางยืมลูกเกาทัณฑ์ 草船借箭 การใช้กลยุทธ์มีในไม่มี ของขงเบ้ง

ตอนที่ 2 ศึกเมืองยงชิว 雍丘之战 การใช้กลยุทธ์ มีในไม่มี ไม่มีในมี ของจางสวิ๋น ในช่วงกบฎอันลู่ซาน สมัยราชวงศ์ถัง

ตอนที่ 3 จริงคือลวง ลวงคือจริง การใช้กลยุทธ์มีในไม่มีของเตียวหุย ในยุทธการศึกที่สะพานเตียงปันเกี้ยว และจูล่ง ช่วยฮองตง หลังยุทธการเขาเตงกุนสัน