มุกมังกร สะพานเชื่อมสัมพันธภาพ ไทย จีน

เรื่องราวชีวิตของคุณสิรินทร์ พัธโนทัย บุตรบุญธรรมของอดีตนายกรัฐมนตรีโจวเอินไหล และผู้เขียนหนังสือ มุกมังกร The Dragon’s Pearl  เมื่อครั้งไม่อาจสร้างความสัมพันธ์กับจีนอย่างเปิดเผยได้บทบาทการเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย-จีน

เรื่องราวชีวิตของ สิรินทร์ พัธโนทัย เป็นทั้งเอกสารประวัติศาสตร์อันแผกพิเศษและเป็นบทพิสูจน์อันน่าตื่นตะลึงแห่งจิตวิญญาณมนุษย์ บทบันทึกอีกหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ที่คนไทยทุกคนควรศึกษา ทุกตัวอักษรในหนังสือเล่มนี้กลั่นกรองมาจากชีวิตจริงของ สิรินทร์ พัธโนทัย กับเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเมื่อครั้งประเทศไทยไม่อาจสร้างความสัมพันธ์กับจีนอย่าเปิดเผยได้ แต่ก็ไม่อาจมองข้ามความสำคัญของจีนได้เช่นกัน สิรินทร์และพี่ชายของเธอจึงถูกส่งตัวไปอยู่เมืองจีนอย่างลับๆ เพื่อเป็นตัวประกัน หรือหลักฐานที่แสดงถึงความไว้วางใจต่อกันระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลจีน ซึ่งขณะนั้นเธอมีอายุเพียงแปดขวบเท่านั้น และทุกความทรงจำนั้นถ่ายทอดออกเป็นตัวอักษรทุกตัวในเล่มนี้

ซื้อหนังสือ ร้านนายอินทร์ | นานมีบุ๊คส์