โป๊ยยี่ สี่เถี่ยว 八字四柱 การดูดวงชะตาแบบจีน

โป๊ยยี่ 八字 คือ อักษร 8 ตัว สี่เถี่ยว 四柱 คือเสา 4 ต้น ( สี่ฐาน ) ได้แก่ วันเดือนปีเกิด และเวลาตกฟาก เมื่อนำมาผูกเป็นดวงจะได้อักษรทั้งหมด 8 ตัว จัดเรียงกันเป็น 4 แถว

ดวงชะตาที่ผูกขึ้นเป็นตัวอักษร 8 อักษรนี้ ผูกขึ้นโดยอาศัยปฎิทินจีนที่ใช้ในการผูกดวง ที่มีราศีบน 10 ราศี คือ เทียงกัง 天干 เรียกว่า ราศีบนฟ้า กับ ราศีล่าง 12 ราศี คือ ตี่จี๊ 地支 เรียกว่า ราศีบนดิน หรือ 12 นักษัตร นำราศีบนและราศีล่างมาจับคู่กันเป็น 60 คู่ เป็นหนึ่งวัฏจักร เรียกว่า 60 ราศี นำมาเป็นที่กำหนดของดวงชะตาทั้งหมด

10 ราศีบน 十天干

ลำดับราศีบนจีนกลางแต้จิ่วหยิน/หยางธาตุ
1jiǎกะหยางธาตุไม้
2อิกหยินธาตุไม้
3bǐngเปี้ยหยางธาตุไฟ
4dīngเต็งหยินธาตุไฟ
5โบ่วหยางธาตุดิน
6กี้หยินธาตุดิน
7gēngแกหยางธาตุทอง
8xīnซิงหยินธาตุทอง
9rénหยิมหยางธาตุน้ำ
10guǐกุ๋ยหยินธาตุน้ำ

12 ราศีล่าง十二地支

ลำดับราศีล่างจีนกลางแต้จิ๋วปีนักษัตรชั่วโมงในรอบวัน
1จื้อชวด  鼠23 ถึง 1 นาฬิกา
2chǒuทิ่วฉลู  牛1 ถึง 3 นาฬิกา
3yín)อิ้งขาล 虎3 ถึง 5 นาฬิกา
4mǎoเบ้าเถาะ 兔5 ถึง 7 นาฬิกา
5chénซิ้งมะโรง 龙7 ถึง 9 นาฬิกา
6จี๋มะเส็ง  蛇9 ถึง 11 นาฬิกา
7โง่วมะเมีย  马11 ถึง 13 นาฬิกา
8wèiบี่มะแม  羊13 ถึง 15 นาฬิกา
9shēnซิงวอก  猴15 ถึง 17 นาฬิกา
10yǒuอิ้วระกา  鸡17 ถึง 19 นาฬิกา
11สุกจอ  狗19 ถึง 21 นาฬิกา
12hàiไหกุน  猪21 ถึง 23 นาฬิกา

ราศีบนและราศีล่าง

เมื่อนำราศีบนและราศีล่างมาประกอบด้วยกัน จะทำให้เกิดอักษรจีน 2 ตัว ซึ่งตัวแรกแทนพลังงานของภาคสวรรค์ (ราศีบน) จำนวน 10 ตัวอักษร และตัวหลังแทนพลังงานของภาคปฐพี (ราศีล่าง) จำนวน 12 ตัวอักษร ซึ่งจะเปลี่ยนพร้อมกันและวนรอบใหม่ทุกครั้งเมื่อจบลำดับ

การรวมกันของอักษรทั้งสองภาคทำให้เกิดชื่อเรียกได้ 60 แบบ นั่นคือพลังงานในแต่ละปีจะมีการเรียงกันไปตามลำดับจนครบ 60 คู่ ก็จะกลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเป็นเหตุผลให้ชาวจีนจะจัดงานวันเกิดครบรอบ 60 ปีที่เรียกว่า “แซยิก” อย่างยิ่งใหญ่ เพราะถือมาได้มีชีวิตอยู่จนมาครบรอบเดียวกันกับพลังงานที่ตนเกิดอย่างแท้จริง

ราศีบนและราศีล่าง (ซ้ายไปขวา)

甲子乙丑丙寅丁卯戊辰己巳庚午辛未壬申癸酉
甲戌乙亥丙子丁丑戊寅己卯庚辰辛巳壬午癸未
甲申乙酉丙戌丁亥戊子己丑庚寅辛卯壬辰癸巳
甲午乙未丙申丁酉戊戌己亥庚子辛丑壬寅癸卯
甲辰乙巳丙午丁未戊申己酉庚戌辛亥壬子癸丑
甲寅乙卯丙辰丁巳戊午己未庚申辛酉壬戌癸亥

ตัวอย่างการคำนวณ
ปี พ.ศ.2562
นำ 6 ลบ : 2562 – 6 = 2556
ราศีบน นำ 10 หาร 2556 / 10 ได้เศษ 6
ราศีล่าง นำ 12 หาร 2556 / 12 ได้เศษ 0
เปิดดูตาราง ราศีบน 6 ตรงกับ 己 กี้ ราศีล่าง เศษ 0 (หารลงตัว) ตรงกับ 亥 ไห
ดังนั้น ปีนี้มีอักษรประจำปีเป็น 己亥

การผูกดวงโป๊ยยี่สี่เถี่ยว

การผูกดวงโป๊ยยี่สี่เถี่ยว จะต้องนำวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดมาพิจารณา เมื่อได้ ปี เดือน วัน และเวลาเกิด มาคำนวณ โดยแถวปีก็จะประกอบด้วยราศีบนและล่าง 1 ชุด แถวเดือน แถววัน และแถวยาม ก็จะมีราศีบนและล่างอีกอย่างละ 1 ชุด รวมเป็น 8 อักษร โดยแต่ละตัวจะมีค่าทางพลังงานเป็นธาตุต่าง ๆ ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 5 ธาตุ คือ ไม้ ไฟ ดิน ทอง น้ำ แล้วนำมาวิเคราะห์หาสัมพันธ์ปฏิกิริยาระหว่างธาตุ ว่าธาตุใดมีมากเกินไป ธาตุใดน้อยเกิน ธาตุใดพิฆาตธาตุใด เพื่อจะหาว่าธาตุใดเป็นธาตุที่ให้คุณและธาตุใดเป็นธาตุที่ให้โทษ ซึ่งในปีใดที่เป็นราศีของธาตุที่ให้คุณเข้ามาก็จะทำนายว่าเป็นปีที่ดวงดี ส่วนในปีที่ธาตุให้โทษเข้ามาก็ถือว่าเป็นปีที่ดวงไม่ดี