ฮวงจุ้ยกับชีวิต 5 ธาตุ ตามหลักฮวงจุ้ย

ฮวงจุ้ยกับชีวิต 5 ธาตุตามหลักฮวงจุ้ย

มีสำนวนจีนที่น่าสนใจสำนวนหนึ่งกล่าวไว้ว่า 一德二命三风水 (Yī dé èr mìng sān fēngshuǐ) อ่านเป็นภาษาจีนแบบแต้จิ๋วได้ว่า อิกเต็กหยี่เห็งซาฮวงจุ้ย แปลเป็นภาษาไทยได้ว่า 
หนึ่งคุณธรรม สอง ชะตาชีวิต และสาม ฮวงจุ้ย

一德      หมายถึง      1. คุณธรรม
二命      หมายถึง      2. ชะตาชีวิต
三风水   หมายถึง    3.  ฮวงจุ้ย

สำนวนนี้ เป็นสำนวนจีนที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อของคนที่ที่ว่า ความเจริญรุ่งเรืองของชีวิตขึ้นอยู่กับ คุณธรรมเป็นสำคัญ ดวงชะตาเป็นอันดับสอง และฮวงจุ้ยเป็นอันดับสุดท้าย

ดังนั้น ความสำเร็จ และความรุ่งเรืองของชีวิตนั้น จะขึ้นอยู่กับ คุณธรรมและการลงมือดำเนินการเป็นประการสำคัญ

ติดตามเรื่องเล่าจีนได้ที่ ช่อง Chinatalks และ Fanpage Chinatalks