เทศกาลกินเจ

เทศกาลกินเจ ตรงกับวันที่ 1 -9 เดือน9  ตามปฏิทินจีน เทศกาลกินเจ จัดขึ้นเพื่อบูชา พระจักรพรรดิทั้งเก้า ซึ่งเรียกว่า จิ่วหวง 九皇 เรียกเทศกาลกินเจนี้ว่า จิ่วหวงเซิ่งหุ้ย 九皇胜会 ซึ่งเป็นความเชื่อตามแนวคิดของเต๋าเกี่ยวกับการบูชาดาว ซึ่งเชื่อว่าจักรพรรดิทั้ง 9 คือดาวเหนือทั้ง 7 และดาวผู้ช่วยซ้ายขวา 左辅,右弼 อีก 2 ดวง  รวมเป็น 9 ดวง คือ 9 จักรพรรดิ

ตามปฏิทินจีน ใน วันที่ 1 ถึง 9 ตามปฏิทินจีนของทุกปี จะมีการรับประทานอาหารเจซึ่งเป็นอาหารที่ปรุงโดยปราศจากเนื้อสัตว์และผักกลิ่นฉุน 5 ชนิด

ความหมายของคำว่า เจ และตำนานเทศกาลเจ

ผัก 5 ชนิด ที่ถือว่าไม่เจ ตามหลัก 5 ธาตุ

ตำนานความเชื่อว่าหอยนางรมเป็นอาหารที่รับประทานได้ในช่วงเทศกาลเจ