ตำนานเทศกาลกินเจ 九皇斋节

เทศกาลถือศีลกินเจ 九皇斋节 หรือ 九皇胜会 หรือ九皇大帝诞 : Nine Emperor Gods Festival เป็นประเพณีตามแบบเต๋า เทศกาลกินเจได้กำหนดเอาวันตามปฏิทินจีน คือ วันที่ 1 ถึง 9 ตามปฏิทินจีนของทุกปี เพือรับประทานอาหารเจซึ่งเป็นอาหารที่ปรุงโดยปราศจากเนื้อสัตว์และผักกลิ่นฉุน 5 ชนิด

ความหมายของคำว่า เจ และตำนานเทศกาลเจ

ผัก 5 ชนิด ที่ถือว่าไม่เจ ตามหลัก 5 ธาตุ

ตำนานความเชื่อว่าหอยนางรมเป็นอาหารที่รับประทานได้ในช่วงเทศกาลเจ