อาหารจีนเลิศรส ซุปวุ้นเส้นเลือดเป็ด นานกิง

ซุปวุ้นเส้นเลือดเป็ด อาหารที่มีชื่อเสียงของเมืองนานกิง

ส่วนประกอบของซุปวุ้นเส้นเลือดเป็ด คือเลือดเป็ด วุ้นเส้น ตับเป็ด ไส้และเครื่องในเป็ด อื่น ๆ และใส่เต้าหู้ทอด

คนจีนเชื่อว่าเลือดเป็ดช่วยขจัดสารพิษโลหะหนักที่ตกค้าง ดังนั้น ผู้ป่วยโรคโลหิตจาง คนชรา ผู้หญิงหรือผู้ขาดธาตุเหล็กควรกินเลือดเป็ดเป็นประจำ

นอกจากนี้แล้ว ยังเชื่อว่า เลือดเป็ด ช่วยในเรื่องการแข็งตัวของเลือด ทำให้เลือดหยุดไหลได้ง่าย อีกทั้งมีระดับไขมันในเลือดค่อนข้างต่ำ จึงเหมาะกับผู้มีระดับไขมันในเลือดสูงรับประทาน

ที่มาของซุปวุ้นเส้นเลือดเป็ด เชื่อกันว่า

มีชาวนานจิงคนหนึ่ง ตอนฆ่าเป็ดใช้ชามมารองเก็บเลือดเป็ดเอาไว้ และนำไปต้มโดยไม่รู้ว่ามีวุ้นเส้นตกอยู่ในนั้นด้วย จึงได้แกงวุ้นเส้นเลือดเป็ดที่มีกลิ่นหอม ดึงดูดคนที่เดินทางผ่านมาหยุดถามว่ากลิ่นหอมนี้ปรุงด้วยอะไรและทำอย่างไร

นับตั้งแต่นั้นมา ซุปวุ้นเส้นเลือดเป็ดก็แพร่หลายไปทั่วเมืองและได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก และถือเป็นอาหารเลิศรส ประจำนานกิง นับแต่นั้นเป็นต้นมา