ตะเกียบกับวัฒนธรรมจีน

ตะเกียบ 筷子 เป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมในการรับประทานอาหารของชาวจีน โดยประเทศจีน ถือเป็นประเทศต้นกำเนิดของตะเกียบ

ฟังตำนานตะเกียบกับวัฒนธรรมจีน