ขนมเข่ง เหนียนเกา ขนมไหว้ตรุษจีน

ขนมเข่ง ทำด้วยแป้งข้าวเหนียว ใส่ใบตอง นำไปนึ่ง นิยมใช้เป็นขนมไหว้ในช่วงเทศกาลตรุษจีน

เหตุผลที่ใช้ขนมเข่ง หรือ เหนียนเกา มาเป็นของไหว้ตรุษจีนนั้น เนื่องจาก ขนมเข่ง มีลักษณะเหนียว ซึ่งภาษาจีน อ่านออกเสียงว่า เหนียน 粘 ซึ่งพ้องเสียงกับคำว่า เหนียน 年 ที่แปลว่าปี ส่วนคำว่า เกา 糕 ซึ่งเแปลว่าขนม ก็พ้องเสียงกับคำว่า เกา 高 ที่แปลว่าสูง ดังนั้น เหนียนเกา 粘糕 จึงหมายถึงขนมเหนียวประจำปี 年糕 หรือขนมที่ทำให้สูงขึ้นทุกปี ดังนั้นขนมเข่งจึงได้รับความนิยมให้เป็นขนมไหว้ในช่วงตรุษจีน เพื่อความเป็นมงคลที่ว่า ให้สูงขึ้นทุก ๆ ปี