สี่สุภาพบุรุษในหมู่ดอกไม้ 花中四君子

สี่สุภาพบุรุษในหมู่ดอกไม้ 花中四君子/ 四君子 Four Gentlemen / Four Noble Ones คือ ดอกไม้สี่ประเภทที่ศิลปินจีนนิยมนำมาวาดภาพ มีการเริ่มนำมาใช้ในการวาดรูปตั้งแต่ในยุคราชวงศ์ซ่ง และเริ่มมีการเผยแพร่สู่ประเทศต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออก เช่น เกาหลี ญี่ปุ่น

สี่สุภาพบุรุษในหมู่ดอกไม้ แสดงถึง ดอกไม้และความงดงามของ 4 ฤดูกาล ได้แก่

ดอกเหมย 梅花 ตัวแทนของฤดูหนาว หมายถึง ความงดงามเเละเข้มเเข็ง

ดอกกล้วยไม้ หลัน 兰 ตัวแทนของฤดูใบไม้ผลิต หมายถึง ความสดใสสง่างาม

zhu จู๋ 竹 ตัวแทนของฤดูใบไม้ร่วง หมายถึง ความถ่อมตัว

ดอกเบญจมาศ จวี๋ 菊 ตัวแทนของฤดูร้อน หมายถึง ความสง่างาม

ดูเพิ่มเติม

ดอกไม้ประจำชาติจีน

สามสหายแห่งเหมันต์