สี่สิ่งล้ำค่าในห้องหนังสือ 文房四宝

สี่สิ่งล้ำค่าในห้องหนังสือ 文房四宝 หมายถึง สี่สิ่งสำคัญที่เป็นอุปกรณ์สำคัญในห้องหนังสือ ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้สำหรับห้องหนังสือทุกแห่ง ไม่ว่าจะเป็นการเขียนอักษร แต่งกลอน หรือวาดภาพ ล้วนไม่อาจขาดสิ่งของทั้งสี่อย่างนี้

สี่สิ่งล้ำค่าในห้องหนังสือ ประกอบไปด้วย พู่กัน หรือ ปี่ 笔 หมึก หรือ โม่ 墨 กระดาษ หรือ จื่อ 纸 และ จานฝนหมึก หรือ เอี้ยน 砚

ปี่ 笔 คือพู่กัน ใช้ในการวาดภาพ เขียนตัวอักษร นับเป็นสิ่งสำคัญลำดับแรกสุดในห้องหนังสือ

โม่ 墨 คือหมึก เป็นแท่ง ใช้ผสมกับน้ำบริสุทธ์ ฝนจนเกิดเป็นน้ำหมึกสีดำสนิท ใช้กับพู่กัน

จื่อ 纸 คือกระดาษ ใช้รองรับน้ำหมึกจากปลายพู่กัน เนื้อกระดาษที่ดีจะช่วยส่งเสริมให้ผลงานแลดูโดดเด่น และคงทนยาวนาน

เอี้ยน 砚 คือจานฝนหมึก เป็นหินสีดำที่สร้างเป็นจานรองน้ำหมึก ภายในเป็นแอ่งหลุมขนาดเล็กเพื่อรองรับและเก็บกักน้ำหมึกเอาไว้สำหรับใช้พู่กันจุ่มน้ำหมึกเพื่อใช้ในการเขียน หรือวาดภาพ

สี่สิ่งล้ำค่าในห้องหนังสือ แตกต่างกันไปตามยุคสมัย

ในสมัยราชวงศ์ถัง สิ่งล้ำค่าทั้งสี่ในห้องหนังสือ ได้แก่ พู่กันจูเก๋อ หมึกหลี่กุยโม่แห่งฮุยโจว กระดาษเฉิงซินถัง และจานฝนหมึกอู้หยวนหลงเหว่ยแห่งเจียงซี

ในสมัยราชวงศ์ซ่ง สิ่งล้ำค่าทั้งสี่ในห้องหนังสือ ประกอบด้วย

หูปี่ พู่กันหูโจวจากเจ้อเจียง 湖州湖笔

ฮุยโม่ หมึกฮุยโจวจากอานฮุย 徽州徽墨

ซวนจื่อ กระดาษซวนโจวจากอานฮุย 宣州宣纸

ตวนเอี้ยน จานฝนหมึกจากเจ้าชิ่งจากกวางตุ้ง 肇庆端砚

สี่สิ่งล้ำค่าในห้องหนังสือ ถือเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมจีนที่บ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองของจีนในอดีต แม้กระทั้งถึงทุกวันนี้ สี่สิ่งล้ำค่าในห้องหนังสือ ก็ยังดำรงคงอยู่โดยไม่เคยเปลี่ยนแปลง