จักจั่น Cicada 蝉 สัญลักษณ์ แห่งความเป็นอมตะของจีน

จักจั่น เป็นแมลงที่มีตาขนาดใหญ่อยู่ด้านข้างของหัว มีประสาทการรับรู้ที่ดีอยู่บนปีก อาศัยอยู่ในบริเวณเขตร้อน เป็นแมลงที่มีขนาดที่ใหญ่ ไม่มีเหล็กไนและไม่กัดหรือต่อยมนุษย์

ในบางพื้นที่จักจั่นถือว่าเป็นอาหารที่เป็นที่นิยม และยังจัดเป็นอาหารประเภทยาอีกด้วย

จักจั่น เป็นแมลงที่ส่งเสียงที่ไพเราะ มักพบเห็นในฤดูร้อน

ในความเชื่อของคนจีนในสมัยโบราณนั้น มีความเชื่อว่าจักจั่นเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นอมตะ การมีชีวิตอันเป็นนิรันดร์ และการฟื้นคืนชีพ

โดยที่มาของความเชื่อเรื่องความเป็นอมตะของจักจั่นนั้น มาจากวงจรชีวิตของจักจั่นที่ในตอนที่จักจั่นเป็นตัวอ่อนนั้น มันจะใช้เวลาฝังตัวอยู่ใต้ดิน แต่ต่อมาเมื่อจักจั่นเริ่มโผล่ขึ้นมาจากพื้นดิน เปลือกที่ห่อหุ้มตัวก็จะแยกเปิดออก ก็จะกลายเป็นตัวจักจั่นอย่างที่เราเห็นกัน เมื่อชาวจีนได้เห็นจักจั่นโผล่ขึ้นมาจากพื้นดิน เลยคิดว่ามันฟื้นคืนชีพมาจากความตาย และมีความเป็นอมตะ

จักจั่นยังถูกถือเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นหนุ่มสาวตลอดกาลและเป็นสัญลักษณ์ของ ความสุข เพราะจักจั่นนั้นถือว่าเป็นแมลงชนิดเดียวที่มีอายุยืนยาว บ้างก็ยังถือเป็นมงคลแทนการสอบได้ การเรียนเก่ง ความสำเร็จอีกด้วย

ชาวจีนนิยมแกะสลักหยกเป็นรูปจั๊กจั่น ใส่ในปากคนตายก่อนนำไปฝัง เพราะเชื่อว่าความเป็นอมตะจะช่วยให้ได้เกิดใหม่มีชีวิตที่ดีขึ้นจึงเป็นสัญลักษณ์แห่งการปกป้องคุ้มครองจากอันตรายทั้งหลาย และยังช่วยให้เอาชนะศัตรู

พนักงานบริษัทนิยมวางจั๊กจั่นไว้ในที่ทำงานเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อทางการเมืองในที่ทำงาน ป้องกันการทะเลาะเบาะแว้งและความอิจฉาของเพื่อนร่วมงานและเจ้านายไม่ดี

ในประเทศจีน มีสำนวนว่า 金蝉脱壳 จักจั่นลอกคราบ หมายถึง หนีไปได้อย่างแยบยล