4 ปราชญ์ เทียบชั้น ขงเบ้ง

4 ปราชญ์ เทียบชั้น ขงเบ้ง

เล่าปี่ได้พบสุมาเต็กโช หลังจากโผนม้าเต็กเลาหนีการตามฆ่าของซัวมอ ลูกน้องของเล่าเปียว หลังจากพบสุมาเต็กโชได้กล่าวกับเล่าปี่ว่าในแผ่นดินนี้มีเพียงปราชญ์ 2 คนเท่านั้นที่จะช่วยท่านพลิกฟ้าคว่ำแผ่นดินได้ นั่นคือ “ฮกหลง” กับ “ฮองซู” นั่นก็คือ ขงเบ้ง และบังทอง

ชมคลิป ขงเบ้ง v.s. บังทอง ใครเก่งกว่า?

จากนั้นเมื่อชีชีจะไปจากเล่าปี่ ได้แนะนำเล่าปี่ให้ไปพบขงเบ้ง เมื่อเล่าปี่ได้พบกับสุมาเต็กโชอีกครั้ง สุมาเต็กโชจึงกล่าวถึงขงเบ้งว่า ขงเบ้งนั้นเปรียบตนเช่น ขวันต๋ง กับ งักเย นักปราชญ์ใหญ่ในอดีต และจากความเห็นส่วนตัวของสุมาเต็กโช เขายังคิดว่า ยังสามารถเปรียบขงเบ้งเป็นปราชญ์ อีก 2 คน คือ อาจารย์เก่งสง และอีกคนหนึ่งคือ อาจารย์จางซูฝาง

ปราชญ์ 4 คน ที่เทียบชั้นขงเบ้ง มีใครบ้าง โปรดติดตาม

4 ปราชญ์ เทียบชั้นขงเบ้ง

คนเก่งเท่าขงเบ้ง