ห้าขุนพลพยัคห์แห่งง่อก๊ก ห้าขุนพลของซุนกวน

ห้าขุนพลพยัคห์แห่งง่อก๊ก ห้าขุนพลของซุนกวน

ห้าทหารเสือแห่งง่อก๊ก หรือก๊กของซุนกวน มีบทบาทและความสามารถมากในการปกป้องและพัฒนาง่อก๊ก โดยเป็นที่น่าสังเกตว่าแม่ทัพทหารเสือคนสำคัญของง่อก๊กนั้นจะมีอายุมาก รับใช้คนตระกูลซุนมาหลายสมัย และมีประสบการณ์ในการรบมาอย่างยาวนาน

โปรดติดตามรับฟัง ห้าทหารเสือแห่งง่อก๊ก ได้ที่นี่