เล่าไอ่ ชู้รักแม่จิ๋นซีฮ่องเต้

เล่าไอ่ 嫪毐 เป็นขันทีปลอม ชู้รักของจ้าวจี มารดาของอิ๋งเจิ้งหรือจิ๋นซีฮ่องเต้ เขาได้รับการสนับสนุนจากแม่จิ๋นซีฮ่องเต้ จนได้รับแต่งตั้งเป็นถึงจางซิ่นโหว 长信侯 เรื่องราวของเล่าไอ่ ส่งผลให้จิ๋นซีฮ่องเต้อ้างเป็นเหตุผลในการปลดหลี่ปู้เหว่ย อัครเสนาบดีแห่งแคว้นฉินในเวลาต่อมา

เล่าไอ่ ชู้รักแม่จิ๋นซีฮ่องเต้

เล่าไอ่ ชู้รักแม่จิ๋นซีฮ่องเต้