หลี่ปู้เหว่ย จากพ่อค้าสู่อำนาจเหนือจิ๋นซีฮ่องเต้

หลี่ปู้เหว่ย ขุนนางสำคัญของแคว้นฉิน เดิมเป็นพ่อค้าที่มีอิทธิพลระหว่างแคว้น 7 แคว้นในยุคจ้านกั๋ว เขามีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมให้องค์ชายอี้เหริน ซึ่งเดิมเป็นตัวประกันยังแคว้นจ้าว กลับคืนสู่แคว้นฉิน และขึ้นเป็นจ้าวแคว้นฉิน ในภายหลังหลี่ปู้เหว่ย ยังเป็นผู้สำเร็จราชการแทนในยุคฉินอ๋องเจิ้ง (จิ๋นซีฮ่องเต้) และมีบทบาทสำคัญในการวางรากฐานช่วยให้จิ๋นซีรวมแผ่นดินก่อตั้งราชวงศ์ฉินได้

หลี่ปู้เหว่ย จากพ่อค้าสู่อำนาจเหนือจิ๋นซีฮ่องเต้

ติดตามเรื่องเล่าจีนได้ทางช่อง Chinatalks