สี่แม่ผู้ยิ่งใหญ่ ในประวัติศาสตร์จีน 四大贤母

สี่แม่ผู้ยิ่งใหญ่ ในประวัติศาสตร์จีน ซื่อต้าเสียนหมู่ 四大贤母 เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแม่ผู้ยิ่งใหญ่ 4 คน ที่สั่งสอนลูกเป็นอย่างดี จนในภายหลังได้กลายเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์จีน

ฟังเรื่องเล่าจีน สี่แม่ผู้ยิ่งใหญ่ ในประวัติศาสตร์จีน 四大贤母

สี่แม่ผู้ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์จีน ประกอบด้วย

เมิ่งมู่ แม่ของเมิ่งจื่อ ปราชญ์ผู้ได้รับถ่ายทอดแนวความคิดของขงจื๊อ

孟母三迁 เมิ่งหมู่ซานเชียน แม่เมิ่งจื่อย้ายบ้านสามครั้งเพื่อให้ลูกมีสภาพแวดล้อมที่ดี

孟母断机教子 เมิ่งหมู่ต้วนจีเจียวจื่อ แม่เมิ่งหมู่ตัดด้ายสอนลูก

เถาหมู่ แม่ของเถาข่าน แม่ทัพขุนนางผู้ยิ่งใหญ่ในสมัยราชวงศ์จิ้น

截发筵宾 เจี๋ยฝ้าเหยียนปิน แม่เถาข่านตัดผมต้อนรับแขก

封坛退鲊 เฟิงถั่นทุ่ยจ่า แม่เถาข่านคืนไหปลา ที่เป็นของสินบน สอนลูกให้ซื่อสัตย์ไม่คดโกง

โอวหมู่ แม่ของโอวหยางซิว กวีผู้มีชื่อเสียงในสมัยราชวงศ์ซ่ง

画荻教子 ฮั่วตี๋เจียวจื่อ แม่โอวหยางซิว ใช้ปล้องหญ้าแทนพู่กัน ใช้พื้นดินแทนกระดาษ สอนหนังสือให้ลูก

เย่ว์หมู่ แม่ของเย่ว์เฟย หรือแม่ทัพงักฮุย แม่ทัพวีรบุรุษผู้รักชาติ ในสมัยราชวงศ์ซ่ง

精忠报国 จิงจงเป้ากั๋ว รู้รักภักดี เสียสละ ตอบแทนประเทศชาติ คำสอนที่แม่ของงักฮุย สลักไว้บนแผ่นหลังของงักฮุยก่อนไปเป็นทหาร

ฟังเรื่องเล่าจีน สี่แม่ผู้ยิ่งใหญ่ ในประวัติศาสตร์จีน 四大贤母 ทางช่อง Chinatalks