มังกรหยก (The Legend of the Condor Heroes)

มังกรหยก 射雕英雄传 เป็นนิยายกำลังภายใน แต่งโดยกิมย้ง โดยมีภาคต่อในชุดเดียวกันอีกสองภาค คือ มังกรหยก ภาค 2 และดาบมังกรหยก โดยพระเอกของทั้ง 3 ภาค ได้แก่ ก๊วยเจ๋ง เอี๊ยก้วย และเตียบ่อกี้ ทั้งนี้ ก๊วยเจ๋งและเอี๊ยก้วยนั้นเป็นภาคต่อกัน แต่ภาคเตียบ่อกี้ นั้น เป็นภาคต่อที่ระยะเวลาในเรื่องห่างจากภาคเอี๊ยก้วยค่อนข้างนาน